Vi støtter Fægri og Dalen

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 11 1998


Knut Fægri er født i 1946 i Bergen. Han ble dr.philos. ved UiO i 1986 og professor i teoretisk kjemi i 1988. Han har vært bestyrer for Kjemisk institutt i fem år, medlem av fakultetsrådet for MN-fakultetet, medlem av Kollegierådet 1994-95 og prorektor siden 1996. Som prorektor har han ledet Kollegiets komiteer for studier og forskning, og vært medlem av Universitetsrådets forskningskomité. På nasjonalt nivå har han vært medlem av Universitetsrådets utvalg for evaluering av opprykksordningen og leder av det nasjonale programmet for tunge vitenskapelige beregninger. Han har erfaring fra internasjonale forskningskomiteer og EUs forskningsprogrammer.

Knut Fægri har gjort en god jobb som prorektor. Han fremstår som ryddig og ansvarsfull. Han er åpen og lyttende og svært lydhør for enhetenes og enkeltpersoners problemer. Med sin bakgrunn vil han representere en kontinuitet og stabilitet i ledelsen av universitetet. Knut Fægri har et sterkt og personlig engasjement i universitetet og de verdier det står for, samtidig som han har et realistisk perspektiv på universitetets rolle i dagens samfunn.

Monica Dalen er født i 1945. Hun ble cand.paed. ved Universitetet i Oslo i 1975 og dr.philos. samme sted i 1992. Fra 1991 har hun vært professor i spesialpedagogikk. Hun har i perioden 1993-96 vært visebestyrer og bestyrer ved Institutt for spesialpedagogikk og fra 1996 prodekan ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet ved UiO.

Som prodekan har hun ledet studiekvalitetsarbeidet ved fakultetet. Hun har også gjennom to perioder sittet i Kollegiets komité for studie- og utdanningsspørsmål. Gjennom sine verv på fakultet- og instituttnivå har Monica Dalen vist seg som en dyktig og ansvarsfull leder som blant annet har mestret en rekke utfordrende omstillingssituasjoner. Gjennom sin forskning har hun ervervet god innsikt i samarbeidet mellom universitetet og eksterne aktører.

Knut Fægri og Monica Dalen har til sammen en betydelig erfaring fra ledelse på alle nivåer i universitetssystemet. Begge har en solid vitenskapelig bakgrunn, samtidig som de har engasjert seg personlig i arbeidet for studiekvalitet. Erfaringen viser at de samarbeider godt. Knut Fægri og Monica Dalen utfyller hverandre på en god måte både med fagkunnskaper og personlige egenskaper. Til sammen vil de gi universitetet en god, innsiktsfull og representativ ledelse.

Professor Edvard Befring, Institutt for spesialpedagogikk
Ledende forskningstekniker Unni Bingen, Kjemisk institutt
Professor Knut Bjørlykke, Institutt for geologi
Overingeniør Bjørn Dalbakk, Kjemisk institutt
Professor Arnstein Finset, Institutt for medisinske adferdsfag
Professor Gunnar Handal, Pedagogisk forskningsinstitutt
Professor Erla K. Hohler, IAKN, Museumsseksjonen
Professor Knut Kaasen, Nordisk institutt for sjørett
Professor Per Lauvås, Pedagogisk forskningsinstitutt
Professor Knut Liestøl, Institutt for informatikk
Professor Walter Lund, Kjemisk institutt
Førsteamanuensis Kirsten Hofgaard Lyche, Pedagogisk forskningsinstitutt
Førsteamanuensis Edvard Messelt, Institutt for oral biologi
Professor Inger Moen, Institutt for lingvistiske fag
Professor Berit Smestad Paulsen, Farmasøytisk institutt
Professor Bjarne Rogan, Institutt for kulturstudier
Kontorsjef Narve Trædal, Institutt for informatikk
Professor Knut Tveit, Pedagogisk forskningsinstitutt
Professor Einar Uggerud, Kjemisk institutt
Professor Arild Underdal, Institutt for statsvitenskap  

Teksten i støtteerklæringen er kortet ned for å få plass i Uniforum. Den fulle teksten finnes på nettsiden: http://www.uio.no/~einaru/fagri/


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 11 1998

Publisert 29. sep. 1998 22:31 - Sist endra 1. sep. 2014 13:41
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere