Studentparlamentet slo universitetsleiinga

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 11 1998

Eit fryktinngytande sterkt lag på papiret, men for dårleg i kollektivt lagspel. Det må bli karakteren til laget til universitetsleiinga etter at det tapte den tradisjonelle fotballkampen mot Studentparlamentet med to baklengsmål.

Av Martin Toft (tekst) og Xenia Isaksen (foto)

{short description of image} Eit gult kort frå domar og rektor Lucy Smith til målmann, prorektor og rektorkandidat Knut Fægri var det mest dramatiske som skjedde under den fotballkampen som blei skipa til på grasplenen mellom Idrettsbygningen og Sophus Bugges hus den 20. august. Trass i at laget hadde to spelande rektorkandidatar, kollegiemedlem Magnus Rindal og tidlegare nemnde prorektor Knut Fægri, kom laget til kort mot dei langt yngre og langt mindre røynde spelarane på laget til Studentparlamentet.

I staden for å satsa pengar på å leiga inn tungvektarar som statsråd Jon Lilletun og leiar for Stortingets kyrkje- og utdannings- og forskingskomité, Grete Knudsen, stilte laget med mannen som passar pengesekken til universitetet, økonomidirektør Nils Dugstad. Dermed blei det tre prosent innsparing både når det galdt tacklingar og tal på angrep. Laget til Studentparlamentet var ikkje like ivrige til å bruka sparekniven på angrepsspelarane, og dermed fekk dei lurt inn to ballar bak prorektor Knut Fægri. Sjølv om teknisk sjef, Kirsten Lindberg også stilte på laget til universitetsleiinga, var ikkje laget godt nok teknisk til å hamla opp med laget til Studentparlamentet.

Kanskje det var fråveret av ein klar leiarfigur som universitetsdirektør Tor Saglie som var årsaka til at laget til universitetsleiinga ikkje fekk det til å fungera i år?
KEEPERTAKTAR: Prorektor og rektorkandidat Knut Fægri viste fine keepertaktar under oppvarminga. Her får han applaus frå Magnus Rindal og Erik Gulbrandsen.
{short description of image}
HARDT TIL VERKS: Knut Fægri gjekk hardt til verks mot alle ballar frå studentane.
{short description of image}
PÅ BAKKEN: Liggjande på bakken klarte han å redda dette skotet. Men redninga blei ikkje sett særleg pris på av domar, rektor Lucy Smith …
{short description of image}
… som løna han med eit gult kort for denne glimrande redninga.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 11 1998
Publisert 3. sep. 1998 11:30 - Sist endra 1. sep. 2014 13:41
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere