Kollegiet venter med saken

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 11 1998

Flytting av Institutt for informatikk til Fornebu?

Institutt for informatikk (IFI) sier nja.
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN), Forskningsparken og alle rektorkandidatene sier nei.
Hva vil Kollegiet si?  

Av Marianne Tønnessen  

{short description of image}FLYTTES TIL FORNEBU?
Kollegiet skal avgjøre om hele Institutt for informatikk skal flyttes til Fornebu. (Fotomontasje: Ståle Skogstad)
 

Planen var egentlig at Kollegiet skulle behandle en eventuell flytting av IFI fra Gaustadbekkdalen til Fornebu på tirsdagens kollegiemøte, men saken ble utsatt både fordi universitetet ikke har fått noen formell tilbakemelding fra KUF, og fordi man ønsker å vente til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har kommet med sin uttalelse. Det er også usikkert om myndighetene i det hele tatt vil prioritere en Fornebusatsing med den økonomiske situasjonen Norge er i nå. Foreløpig er kollegiebehandlingen av denne saken utsatt på ubestemt tid, men universitetsdirektøren antyder at det kan bli aktuelt med et ekstraordinært kollegiemøte dersom framdriften krever det.  

IFI: Vil helst bli

Institutt for informatikk vedtok på sitt styremøte 19. august at en utbygging i Gaustadbekkdalen er første prioritet. I dag er det trangt om plassen ved IFI, og instituttet ber universitetet om å regne ut hvor mye det koster å bygge ut i Gaustadbekkdalen sammenliknet med hva det koster å etablere seg på Fornebu. Men signalene fra myndighetene tyder på at en utbygging i Gaustadbekkdalen er lite aktuell.

IFI er sterkt imot en splitting av instituttet, og mener at et samlet institutt på Fornebu er et bedre alternativ enn et institutt spredt over flere bygninger på Blindern.  

MN: Nei

Kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun har sagt at han ikke ønsker å flytte IFI mot universitetets vilje. Og det er mange ved UiO som er kritiske til flytting.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) skal komme med sin uttalelse etter styremøtet torsdag, men ifølge dekan Jan Trulsen er det klart at fakultetet kommer til å gå imot flytting:

- Informatikk er et viktig verktøy for de fleste andre fag på universitetet, det er limet i resten av vår faglige aktivitet. Hvis du var en snekker og skulle gjøre en jobb på Blindern, ville du da sette limpøsen på Fornebu? En flytting vil også få store konsekvenser for studentene. De vil bli isolert, mens det de trenger, er å bli integrert, sier han.

- Men det ser ikke ut til at det blir noen arealutvidelse i Gaustadbekkdalen?

- Det skal vi nå se på, sier Trulsen.  

Rektorkandidatene: Nei

Alle de fem rektorkandidatene er skeptiske til flytting av IFI.

- Hele mitt liv har jeg arbeidet for å få Rikshospitalet opp hit, slik at universitetet blir samlet. Det vil være en ulykke om IFI nå flytter, sier Kaare Norum. - Dersom Investorforum er så interessert i kontakt med universitetets informatikere, kan de vel bidra til et nybygg i Gaustadbekkdalen. Da kan det bli en fruktbar toveis-trafikk, mener han.

- Jeg er sterkt kritisk til flytting. Informatikk er tett knyttet til andre fagmiljøer, og en flytting vil bety at andre institutter må bygge opp sin egen IT-aktivitet, sier Eivind Osnes, og fortsetter: - Jeg er sikker på at vi kan finne en midlertidig løsning på IFIs plassbehov på Blindern. Samtidig må vi på en seriøs måte vurdere IFIs dimensjonering og plassbehov på sikt.

Knut Fægri er også imot flytting:

- Jeg er prinsipielt imot å dele opp universitetet i småbiter og gi dem vekk på billigsalg. Vi må holde universitetet sammen, sier han.

- Jeg synes flytting av IFI er en dårlig idé fordi det svekker våre muligheter for tverrfaglig samarbeid. Det ga jeg uttrykk for allerede på kollegiemøtet 3. juli. Men da bestemte Kollegiet seg for ikke å ta noen avgjørelse i saken, sier Christian Hall.

Også Magnus Rindal er skeptisk til flytting, og mener det er viktig å unngå en universitetsliknende institusjon på Fornebu.

- Samtidig må UiO delta aktivt i diskusjonen om utviklingen av miljøet på Fornebu, sier han.

Svenning Torp, administrerende direktør i Forskningsparken, mener en flytting av IFI vil få dramatiske konsekvenser:

- Antall prosjekter og henvendelser til Forskningsparken vil gå ned, og dette vil redusere grunnlaget for nyskapingsvirksomheten. Dominerende leietakere vil flytte etter IFI-studentene, skriver han i et brev til universitetsledelsen.

IT-utdanning på Fornebu

15. juni i år gikk Stortinget inn for å opprette et IT- og kunnskapssenter på Fornebu, og UiO, NTNU og Høgskolen i Oslo ble bedt om å lage et notat om mulighetene for IT-utdanning på Fornebu.

I notatet, som ble sendt 6. juli, skisseres to alternativer for UiO: Enten kan hele IFI flyttes til Fornebu, eller man kan nøye seg med å plassere 60 hovedfagsplasser der.

HiO ønsker å legge deler av sin IT-utdanning til Fornebu. NTNU derimot, ønsker ikke noen tung etablering i Oslo, og er først og fremst interessert i å drive etter- og videreutdanning på Fornebu.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 11 1998
Publisert 3. sep. 1998 11:30 - Sist endra 1. sep. 2014 13:41
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere