Dalen vil bli prorektor

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 10 1998


I samspill med Fægri:

Prodekan og spesialpedagog Monica Dalen stiller som Knut Fægris prorektorkandidat.
- Jeg har stor interesse for studier og studiekvalitet. Det har vi begge, sier hun.  

Av Marianne Tønnessen  

{short description of image}SAMSPILL: Knut Fægri og Monica Dalen stiller sammen som rektor- og prorektorkandidat, og ser fram til et godt samspill (men understreker at de faktisk ikke spiller piano). (Foto: Ståle Skogstad)  

Monica Dalen har vært professor i spesialpedagogikk siden 1991, hun har vært bestyrer ved Institutt for spesialpedagogikk og er nå prodekan ved Det utdanningsvitenskapelige fakultetet.

- Studier og studiekvalitet er områder jeg er svært opptatt av, sier hun. Hun har ledet studiekvalitetsarbeidet ved sitt fakultet, og sitter i Kollegiets komité for studier og internasjonalisering.

- Ellers er jeg enig med Fægri i at vi må ivareta universitetets egenart. Samtidig må vi være åpne for forandringer, sier hun.  

Bedre personalpolitikk

Dalen og Fægri ønsker å styrke det interne samholdet på universitetet.

- Vi trenger en god kommunikasjon i hele organisasjonen, og vi vil holde åpne kanaler til fakultetene, blant annet ved å utvide dekanmøtene og øke kontakten mellom dekanene og Kollegiet, sier de. De mener også at universitetet er for lite oppmerksom på de ressursene som ligger i personalet:

- Vi må satse på egne krefter og bli flinkere til å drive intern kompetanseheving. Lønnspolitikken på universitetet fører også til at vi mister mange flinke folk og ikke alltid får tak i de beste. Vi vil ha rekrutteringssituasjonen i vår bevissthet, lover de.  

Attraktiv kvinne

Det har gått rykter om at flere rektorkandidater har vært interessert i Monica Dalen som prorektor:

- Jeg har også hørt det. Det var uventet for meg, men jeg tar det som en tillitserklæring, sier hun. Hun brukte en helg før hun svarte Fægri at hun ville stille sammen med ham:

- Jeg måtte tenke meg litt om. Men jeg har tillit til Knut Fægri og vet at vi kan samarbeide konstruktivt. Jeg ville nok ikke stilt som prorektorkandidat uten å kjenne rektorkandidaten, sier hun.

Og Fægri er godt fornøyd:

- Jeg ønsket Monica Dalen fordi hun har bred erfaring fra styring og ledelse, og fordi hun dekker et annet fagfelt enn jeg. Vi har arbeidet godt sammen tidligere og kommuniserer godt. Dessuten ønsket jeg en kvinnelig prorektorkandidat.

- Spurte du henne fordi hun er kvinne?

- Nei, jeg spurte henne fordi hun er dyktig. Men jeg har jobbet sammen med en kvinne i tre år, og merker at man ser ting litt forskjellig avhengig av kjønn, sier han.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 10 1998

Publisert 20. aug. 1998 09:25 - Sist endra 1. sep. 2014 13:40
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere