Åpen for nye aksjonsformer

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 10 1998


Rektorkandidat Magnus Rindal:

- Samfunnet har ikke skjønt hvor sentral universitetenes kompetanse er. Vi trenger kanskje nye aksjonsformer for å vise hvor viktige vi er, sier rektorkandidat Magnus Rindal og prorektorkandidat Dorthe Holst.  

Av Marianne Tønnessen

{short description of image}MER FOKUS HJEMME: - Det er viktigere å drive universitetspolitikk enn å representere universitetet utad, mener rektorkandidat Magnus Rindal og prorektorkandidat Dorthe Holst. (Foto: Ståle Skogstad) 

Professor og kollegiemedlem Magnus Rindal stiller som rektorkandidat sammen med professor i samfunnsodontologi Dorthe Holst. De ønsker å ta initiativet til en grunnleggende diskusjon om universitetets rolle i dagens samfunn.

- Hvilken rolle mener dere universitetet bør ha?

- Universitetet skal være den viktigste plassen for kritisk, resonnerende virksomhet. Samtidig må vi være lydhøre for omverdenens behov for utdanning og sørge for at resultatene når ut til samfunnet. Formidlingsvirksomheten, i vid forstand, må tas mer alvorlig, mener Rindal.

- Det finnes så mange former for kunnskap i dag, og ikke alt er like sant eller fritt eller ubetalt. Universitetet har et ansvar for å gi befolkningen fri kunnskap som ikke er kjøpt og betalt, sier Holst.  

Aksjoner?

De mener rektoratet har ansvar for å kjempe for forskningen her i landet generelt og for Universitetet i Oslo spesielt:

- UiO får minst penger per student. Dersom vi skulle hatt like mye som Bergen, måtte vi fått 235 millioner kroner mer, sier Rindal.

Han åpner også for nye aksjonsformer for å vise samfunnet hvor viktig universitetene er:

- I en krisesituasjon ser jeg for meg at alle universitetsansatte for eksempel kan si fra seg alt ekstraarbeid. Dette vil ramme statlige råd og utvalg, det vil ramme departementene, mediene og Forskningsrådet, sier Rindal.  

Middelalder og tannhelse

Magnus Rindal er professor i nordisk mellomalderkultur og er faglig leder av Senter for studiar i vikingtid og nordisk mellomalder ved UiO. I tillegg sitter han i sin andre periode i Kollegiet, og er leder av det nyoppnevnte Norgesnettrådet. Han har også ledet områdestyret for kultur og samfunn i Forskningsrådet fra 1993 til 1996. Tidligere har han vært ansatt 20 år ved Universitetet i Bergen, der han blant annet var dekan og kollegiemedlem.

Dorthe Holst er født i Danmark og har vært ansatt ved Det odontologiske fakultet siden 1973. Der har hun vært mangeårig medlem av fakultetsråd og fakultetsstyre.

- Jeg har min utdanning fra Danmark, og har også jobbet mye i nordiske sammenhenger. Det gjør at jeg ser ting med andre øyne, og får en kritisk distanse til det som skjer her. Det kan være nyttig, sier hun.  

Mer fokus hjemme

Rindal og Holst ønsker ikke å dele de universitetspolitiske områdene mellom seg, men mener at begge bør være oppdatert på alle felt. De mener også at det er viktigere å drive universitetspolitikk enn å representere universitetet utad.

- Betyr det at dere vil være mer hjemme?

- Ja, vi vil dyrke innenrikspolitikken for å kunne argumentere godt utad. Ved å bruke tid hjemme, i dialog med studenter, fakulteter og institutter, blir det dessuten lettere å få forståelse for ubehagelige avgjørelser, mener de.

Rindal har selv, som kollegiemedlem, opplevd kutt i universitetets budsjett. Den gang ble Kollegiet kritisert for å varsle kutt før statsbudsjettet var lagt fram.

- Jeg har problemer med å skjønne den kritikken, sier Rindal. - Det ville vært uansvarlig av oss ikke å forberede fakultetene i tide når vi så at det trolig kom til å bli et kutt. Og det viste seg at vi hadde rett, departementet kuttet universitetsbudsjettet. Men det var et kutt som Kollegiet er uten ansvar for.

Som de andre rektorkandidatene ønsker også Rindal mer penger til UiO.

- Vi har for små bevilgninger i forhold til studenttallet. Dersom ikke bevilgningene økes, må vi redusere studenttallet og holde bevilgningene på dagens nivå, mener rektorkandidaten. Han ønsker også en debatt om Forskningsrådets forhold til grunnforskningen:

- I dag er det vanskelig for grunnforskningen å få nok oppmerksomhet i Forskningsrådet, mener han.  

For mye papirflytting

Rindal og Holst synes det flyttes for mye papir på UiO.

- Det er en tendens til at samme sak behandles på mange nivåer og av altfor mange personer. Den kommende rektor og prorektor må passe på at det brukes mindre tid til saksbehandling, sier de:

- Effektiviseringsprosjektet reduserte antall årsverk på den administrative siden, men resultatet kan bli at færre mennesker får like mange administrative oppgaver som før. Nå må vi redusere saksbehandlingen. Ved UiO er det et ønske om at alle skal være med på avgjørelsene, og det blir et kostbart demokrati. Det viktige er at alle vet hva som skjer, ikke at alle er med på å behandle sakene.  

Ville vente

Det har lenge gått rykter om at Rindal var en aktuell rektorkandidat.

- Hvorfor har du ikke villet stå fram i Uniforum tidligere?

- Jeg ønsket å vente og se om det var brede grupperinger som foreslo meg, og jeg ville finne en prorektor og arbeide grundig med programmet sammen med henne, slik at vi kan stå for det vi har skrevet der. Jeg er rektorkandidat fordi jeg vil utføre universitetspolitisk arbeid. Og da tar det tid å få lagt alle ting på plass, sier han.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 10 1998

Publisert 20. aug. 1998 09:20 - Sist endra 1. sep. 2014 13:40
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere