Ikke fra Kollegiet

Innhold Neste Uniforum nr. 10 1998


Rektorkandidat Eivind Osnes

- Jeg ble bedt om å stille fordi mange ønsker en fornyelse i forhold til dagens kollegium, forteller rektorkandidat Eivind Osnes. Han ønsker å starte en bred debatt om universitetets framtid.

Av Marianne Tønnessen  

{short description of image}GRASROTA: - Jeg oppfatter det som et stort ønske fra grasrota om å få en kandidat uten bindinger til dagens kollegium, sier fysikkprofessor og rektorkandidat Eivind Osnes. (Foto: Ståle Skogstad)  

Osnes er den eneste av de foreløpig fem rektorkandidatene som ikke sitter i dagens kollegium eller har en prorektor fra Kollegiet.

- Jeg oppfatter det som et stort grasrotønske å få en kandidat som står fritt i forhold til den politikken som Kollegiet har ført i siste periode, sier fysikkprofessoren, som har vært både instituttbestyrer og medlem i fakultetsråd, instituttstyre og kollegieråd. - Jeg har ledererfaring fra grasrota der undervisningen og forskningen gjøres, og har erfart problemet med at regningen for de dårlige tidene sendes nedover i systemet, sier han.

Han ønsker en restaurering, refinansiering og en restrukturering av universitetet som forsknings- og utdanningsinstitusjon.

- Løsningen er ikke å gjøre universitetet til et "foretaksuniversitet" som baserer sin finansiering på eksterne oppdrag. Universitetets dynamikk måles ikke i evnen til å tilpasse seg moteriktige samfunnstrender, men i evnen til aktivt å delta i den internasjonale forskningsfronten, sier Osnes. Han har selv hatt flere verv i internasjonale forskningsorganisasjoner.  

- Ikke spis såkornene!

Rektorkandidaten er bekymret for rekrutteringen til universitetsstillinger. - Vi må ikke la kuttene i universitetets budsjett gå ut over stipendiatene. Da spiser vi av såkornet, og resultatet blir forgubbing.

Osnes ønsker et tett samarbeid med studentene:

- Vi må ta studentene på alvor. Vi skal gi en forskningsbasert undervisning. Men ikke alle skal bli forskere. Våre studenter har imidlertid krav på en utdanning de kan bruke i samfunnet. Det vil kreve studiereformer. Men like viktig er det at vi makter å inspirere og tenne en ild i studentene, sier han.

Osnes har ikke klare svar på hva han vil gjøre med alle utfordringene universitetet har foran seg. I stedet ønsker han å dra i gang en debatt, fra grunnplan til topplan, og han ønsker å opprette et åpent forum for debatt av forsknings- og universitetspolitiske spørsmål.  

Kritikk av Kollegiet

- Hva er galt med dagens kollegium?

- Vi har reagert på hvordan Kollegiet har behandlet en rekke saker. Nå sist var det saken om flytting av Institutt for informatikk til Fornebu. Den ble fremmet som hastesak på et ekstraordinært kollegiemøte i sommer. Til tross for at Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet klart frarådet flytting, maktet ikke Kollegiet å sette foten ned, men utsatte saken til over sommeren. Dermed sklir den bare videre, og jeg er redd - i retning Fornebu. Kollegiet forskutterte også kutt i universitetsbudsjettet før statsbudsjettet ble lagt fram i fjor høst, det betyr at de la til rette for et kutt. Resultatet av Effektiviseringsprosjektet har heller ikke vært imponerende. Det la beslag på mange årsverk, og vi har ikke sett noen frigjorte ressurser til forskning og undervisning på grunnplanet, sier han.

- På grasrota har vi erfart at ledelsen ofte skyver departementet foran seg og sier "slik vil departementet ha det". Men ledelsen må se på seg selv som universitetets talerør overfor samfunn og myndigheter, ikke som myndighetenes representant overfor universitetet.  

Ingen prorektor

Osnes stiller foreløpig ikke sammen med noen prorektorkandidat.

- Dette er et rektorvalg, og formelt sett skal rektor og prorektor velges separat. Nå har det blitt slik at de reelt sett velges i spann. Dermed er en del av universitetsdemokratiet satt ut av funksjon, og det er uheldig. Prorektor er den eneste i Kollegiet som ikke blir reelt valgt, og vedkommende skal faktisk rykke inn som rektor ved frafall. Jeg vurderer om jeg skal vente med å lansere en prorektorkandidat til rektorvalget er over. Men fordelen med å ha en prorektorkandidat før valget, er selvsagt at man får et brohode i et annet fakultet, og dermed større stemmetilfang, sier han.


Innhold Neste Uniforum nr. 10 1998

Publisert 20. aug. 1998 09:19 - Sist endra 1. sep. 2014 13:40
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere