Nytt fra verdensven

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 09 1998


Nytt fra verdensveven

Den 28. mai ble en spesiell dag for universitetets vevsider. For første gang fikk vi øvd oss i rask elektronisk publisering av fakta angående en streik. Og den informasjonen var det viktig å publisere fort. Om man har klart det på en tilfredsstillende måte, vil tiden vise, men vi har sett at det er mulig. Ved å gjøre den øvelsen, har kanskje noen av fordelene ved elektronisk publisering av nyheter kommet fram. Den viktigste er at man hele tiden kan bygge videre på det man allerede har lagt ut. Informasjonen oppdateres, utvikles og fordypes med nye momenter som utfyller de gamle. Både Det matematisk-naturvitenskapelige og Det utdanningsvitenskapelige fakultetet har etablert egne vevsider med streikeinformasjon. Der kan man lese hvilke følger streiken får (med forbehold om at det ennå er streik), blant annet for avviklingen av skriftlig og muntlig eksamen. Naturligvis finner man også en liste over kontaktpersoner. Alt i alt danner disse sidene den sentrale informasjonen angående streiken ved UiO. Studenten som vandret til UiOs forside i fortvilelse over streiken den dagen, og som så at pålitelig informasjon fantes, fikk en forsmak på vevens potensial. Legg ellers merke til at høringsrapporten til informasjonsprosjektet er lagt ut i sin helhet på veven (http://www.uio.no/www-adm/opa/effektivisering/prosjekter/infopro.html).

Webredaktør John Baarli


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 09 1998

Publisert 12. juni 1998 10:41 - Sist endra 1. sep. 2014 13:40
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere