Småstoff

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 09 1998

Grønlandsk kunst fra Aron til vår tid

{short description of image}GRØNLANDSK KUNST: Jens Kreutzmann: Rumpehullskamp med trækkspill.

Torsdag om en uke åpner Universitetets Etnografiske museum utstillingen: Aron: Grønlandsk kunst: fra Aron til vår tid". Aron fra Kangeq (1822 -1869) er Grønlands første navngitte billedkunstner. Han arbeidet med moderne teknikker; tresnitt og akvarell. Denne utstillingen tar utgangspunkt i Arons og hans samtidige Jens Kreutzmanns produksjon. Et særpreg ved deres arbeider er at de benytter billedserier for å framstille historier som er for omfattende til å gjengis innenfor en billedramme. Aron var en dyktig fangstmann, og han har dype røtter i grønlandsk fortellertradisjon samtidig som han var hernhuttisk kateket. Hinrich Rink var dansk koloniinspektør i Grønland fra 1855 -1868. Han la ned et stort arbeid for å bevare det grønlandske legende- og mytematerialet innen det gikk tapt som følge av iherdig misjonsvirksomhet. Gjennom dette arbeidet fikk han kontakt med Aron.

UiO-professorar æresdoktorar i Uppsala

{short description of image}ÆRESDOKTORAR I SVERIGE: Frå venstre Lászlo Keresztes, Eivind Smith og Jens Erik Fenstad (Foto: privat)

Jusprofessor Eivind Smith, matematikkprofessor Jens Erik Fenstad og professor i finsk- ugriske språk Lászlo Keresztes, blei i førre veke kreert til æresdoktorar ved Uppsala universitet. I grunngjevinga for avgjerda om å gi eit æresdoktorat til Smith heiter det at han har gjort iktig forsking på forholdet mellom domstolar og folkestyre. Når det gjeld Fenstad, får han æresdoktoratet for forskinga på ulike sider av den matematiske logikken som til dømes rekursjonsteorien, ikkjestandardsanalysen og den matematiske lingvistikken. For Keresztes’ del får han æresdoktoratet for framifrå forsking på dei finsk-ugriske språka og for det vitskaplege samarbeidet med dei finsk-ugriske institusjonane ved Uppsala universitet.

Stryken-Sognsvann på sykkel mandag 22. juni

Velferdsutvalget står for den årlige sykkelturen fra Stryken til Sognsvann. Buss til Stryken går fra Administrasjonsbygningen klokken 12.00. Du bør møte opp seinest klokken 11.30 for å få med sykkelen på en lastebil som bringer syklene til Stryken.

Påmelding sendes Torunn Henriksen, Seksjon for personaladministrasjon, lov- og avtaleverk, postboks 1071, Blindern. Frist for påmelding er 18. juni.

Universitetsstafetten

Sett av 10. september! Da arrangerer Bedriftsidrettslaget universitetets stafett. Hvert lag skal bestå av fem personer. Mer informasjon kommer seinere.

Velkomstseremonien for nye studenter

Tirsdag 18. august vil rektor Lucy Smith nok en gang ønske nye studenter velkommen på Universitetsplassen i Sentrum. Selve seremonien med innmarsj og rektors tale begynner klokken 10.30, mens påmeldingen til Fadderordningen starter klokken 9.30.

Lær latin nå!

I tilknytning til Forskningsrådes Antikkprogram tilbyr Klassisk og romansk institutt høsten 1998 og våren 1999 et kurs i latin for ansatte, stipendiater og hovedfagsstudenter ved universitetet. Kurset forutsetter ingen forkunnskaper i latin. Målet med kurset er at deltakerne skal få grunnleggende kjennskap til språkets struktur og grammatikk, tilegne seg et visst ordforråd og få øvelse i å omgås latinske tekster. Kurset er gratis. Det vil gå over to semestre med én dobbelttime hver onsdag ettermiddag (kl. 17.00-19.00), foruten noen lørdagssamlinger. Kurset starter i uke 36. Påmeldingsfrist er 20. juni.

Mer informasjon om kurset kan du få på tlf 22 85 68 29 eller via e-post-adressen lena.finseth@kri.uio.no

Internasjonalt miljø på Blindern

Den 52. internasjonale sommerskole ved Universitetet i Oslo åpnes offisielt i Universitetets Aula søndag 28. juni 1998. I år kommer ca. 540 studenter fra rundt 90 land til Sommerskolen. Sommerskolens kurs strekker seg over seks uker. Kurstilbudet omfatter norsk språk og emner innenfor norsk kultur, demokratisk statsforvaltning, sosialøkonomi og internasjonal politikk samt kurs for spesialister på fagområder som spesialpedagogikk, fredsforskning, helsevesen, media/kommunikasjon, energiplanlegging/miljøvern og internasjonale utviklingsstudier.

Gjennom sitt faglige, kulturelle og sosiale program ønsker Sommerskolen å være et forum for å fremme kunnskap og internasjonal forståelse. Som et spesielt tiltak i arbeidet for å styrke mellommenneskelig forståelse i konfliktfylte områder, videreføres i år prosjektet Shalom-Salaam der en gruppe palestinere og israelere studerer, bor og tilbringer mye av fritiden sammen. Sommerskolen tar også imot en kontingent studenter fra ulike områder i det tidligere Jugoslavia.

Årsmelding for UiO klar

Universitetet i Oslo hadde i fjor 38 046 studentar, og det blei utført 4539 årsverk ved institusjonen. Den samla rekneskapen utgjorde 2.4 milliardar kroner, og universitetet brukte eit samla areal på til saman 464 432 kvadratmeter. Alle desse opplysningane om UiO og mange fleire kan du finna i årsrmeldinga for 1997. Du kan få tak i den ved å ta kontakt med Informasjonsavdelinga ved Universitetet i Oslo.

 

Nøtter

{short description of image}1 Hvem er dette?

2 Hva heter rektor ved Universitetet i Bergen?

3 Hvor mange gjenstander finnes i Myntkabinettet?

4 Hva het universitetets første rektor?

5 Hva står forkortelsen CICERO for?

 

Svar

1 Berge Furre, professor i teologi

2 Jan Fridthjof Bernt

3 Ca. 200 000

4 Waldemar Christoffer Brøgger

5 Center for International Climate and Environmental Research - Oslo

 


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 09 1998
Publisert 10. juni 1998 16:47 - Sist endra 1. sep. 2014 13:40
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere