Pressebiter

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 09 1998

Ingeniører og filosofi

"Vårt århundres fremste fysikere som Albert Einstein, Niels Bohr, Werner Heisenberg, Max Planck og Erwin Schrödinger, hadde alle en grundig filosofisk skolering. Alle har de skrevet flere bøker rettet mot en større offentlighet, og flere var også viktige politiske og kulturelle aktører.

I skriftene som ikke bare var skrevet for fagfeller, vil en kunne se at tenkere som Ivar Svare oppfatter som fullstendig irrelevante for vitenskapelig virksomhet, har hatt stor betydning for disse fysikerne, både for å vinne innsikt i og perspektiv på egen forskning og for å kunne formidle denne forskningen til andre."

"Når disse fysikerne hadde et stort utbytte av den promillens promille som Aristoteles, Augustin og Kant har stått for, hvorfor kan ikke dagens sivilingeniører ha det? Dessverre er ikke et slikt utbytte så lett å forstå når en er seg selv nok."

Thomas Dahl, forsker ved SINTEF, i Aftenpostens kronikk 3. juni. Et svar til professor Ivar Svares kronikk om Ex. Phil. 16. april.

Fra katedral til nettverk

"- Universitetet har vært en slags kirke. Dette fungerte så lenge det bare var borgerskapets sønner som studerte, men den siste tiden har institusjonen måttet fordøye et fenomenalt antall studenter. Dette har reist problemstillinger omkring hele universitetets fundament for kunnskapsformidling. Vi har opplevd et gap mellom utdanning og profesjonsdanning, samtidig som arbeidsmarkedet har behov for mer kunnskap. Universitetene har forsøkt å etablere etterutdannings-institusjoner, men disse har aldri blitt trukket inn til kjernen i akademia, og har nærmest fått et lavstatus-stempel."

Daniel Apollon i På Høyden 9/98, Internavis for Universitetet i Bergen

Etterlyser enhetlig forsknings- og utdanningspolitikk

"- Jeg konstaterer at vi ikke har sett konturene av en enhetlig og forpliktende forsknings- og utdanningspolitikk. Vi er på vei inn i en utvikling som vi kjenner fra land som Tyskland, Frankrike og Østerrike, der universitetene gradvis taper terreng både som forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Etterhvert taper man også i kamp med private, profittsøkende aktører på markedet, sier Bernt".

Rektor Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen til Forskerforum 6/98

På hver vår tue

"- Nordmenn nekter å innse at de bare utgjør fire millioner mennesker i en verden bestående av seks milliarder andre. Vi vil være verdensmestere på alle områder, men sitter på hver vår tue og vil starte på scratch uten å fortelle noen andre hva vi holder på med. Ikke til andre norske fagmiljøer og for all del ikke til fagfolk i utlandet! Felles mål er uinteressant, egne mål er det eneste som teller."

Arnfinn Jenssen, tidligere forsøks- og forskningsleder ved Forsvarets bygningstjeneste til Universitetsavisa, avis for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 10/98

 

 


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 09 1998
Publisert 10. juni 1998 16:47 - Sist endra 1. sep. 2014 13:40
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere