Fysikkreklame på buss og bane?

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 09 1998

Rekrutteringen til fysikk har sunket kraftig de siste årene. Nå vurderer Fysisk institutt å reklamere på Sporveien for å lokke til seg skoleelevene.  

Av Marianne Tønnessen  

{short description of image}BANE-REKLAME: Fysisk institutt vurderer å henge opp minitekster på Sporveien for å nå potensielle fysikkstudenter. (Foto: Xenia Isaksen)

Studentene velger ikke fysikk i samme grad som tidligere. I løpet av de seks siste årene er studenttallet på begynnerkurset i fysikk blitt halvert, og denne reduksjonen har forplantet seg videre oppover i studiet. For å bedre rekrutteringen til faget trommet Fysisk institutt nylig sammen til et møte for å finne måter å lokke til seg studenter på. Og på møtet ble det blant annet foreslått å sende fysikkstudenter ut i skolene for å fortelle om studiet, å arrangere sommerseminarer for ungdomsskoleelever og å henge opp minitekster på Sporveien for å nå elevene andre steder enn på skolen.

Vil fange med nettet

Fysikerne vil også bruke Internett til å fange inn flere potensielle fysikkstudenter. Det ble foreslått å legge ut oppgaver på nettet og å ha egne nettsider med profesjonell utførelse. "Lab døgnet rundt" på nettet var også inne i bildet.

- Vi bør nok også gjøre noe med den sosiale delen av studenttilværelsen, mener kontorsjef Øyvind Sørensen ved Fysisk institutt. - Det er ikke bare Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim som har et godt sosialt miljø, sier han.

Gamle fysikklærere

Sørensen er også bekymret for rekrutteringen av fysikklærere til videregående skole. I dag er gjennomsnittsalderen til fysikklærerne 52 år, og det er få unge som velger å undervise i fysikk. I hele Norge er det i dag bare fire personer som tar praktisk-pedagogisk utdanning med fagdidaktikk i fysikk. Dette er svært lite, også i forhold til de andre realfagene.

- Nå begynner fysikklærerkullene som har sin utdanning fra 60-årene å gå av med pensjon. Det trengs 20-30 nye fysikklærere årlig for å kompensere for dette, sier kontorsjefen. Han mener noe av grunnen til den dårlige rekrutteringen er at læreryrket har fått så lav status.

- Lønna har nok også en del å si. I tillegg har nivået på elevene i videregående skole sunket etter hvert som flere og flere av de unge tar videregående utdanning.

Sørensen synes det er vanskeligere å finne en forklaring for hvorfor det er så få som vil studere fysikk:

- Men naturfagene har fått en lavere status i de siste årene, mange har en oppfatning av at vi behandler giftige stoffer og "farlige atomer". I tillegg er nok ikke fysikerne flinke nok til å gjøre faget synlig i massemediene, mener han. - Men selv mener vi jo at vi er nyttige. Verden er full av ting som hadde vært umulig uten fysisk forskning og kunnskap. Verdensveven ble utviklet ved det subatomære forskningssenteret ved CERN i Sveits. Og mange av de politiske avgjørelsene som blir tatt, dreier seg også om fysikk, som for eksempel gasskraftverksaken. Derfor er det viktig at det finnes dyktige fysikere, sier Sørensen.

 


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 09 1998
Publisert 10. juni 1998 16:47 - Sist endra 1. sep. 2014 13:40
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere