Vil starte stipendiatforening

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 09 1998

De midlertidig ansatte har for liten innflytelse ved universitetet. Det mener Nils Reinton, som vil starte en interesseorganisasjon for stipendiater og andre midlertidig ansatte.

Av Marianne Tønnessen (tekst og foto)

{short description of image}TAR INITIATIV: Nils Reinton har tatt initiativ til Midlertidig ansattes interesseorganisasjon (MAI).

- Her på medisin er vi dobbelt så mange midlertidige som faste vitenskapelige ansatte. Samtidig har vi en representasjon på under ti prosent i styrer og råd. Vi bør ha en innflytelse som står i forhold til arbeidet vi gjør for universitetet, sier Reinton, som selv er stipendiat i medisinsk biokjemi.

Mye arbeid, lite tid

Han har nå tatt initiativ til å starte en interesseorganisasjon for stipendiater og andre midlertidig vitenskapelig ansatte ved UiO.

- I Trondheim har de en stipendiatforening som blant annet er høringsinstans når universitetet der behandler saker som angår stipendiatene. Denne organisasjonen er også en informasjonsinstans for nye stipendiater, og tar opp enkeltsaker som angår stipendiatene, som for eksempel rettigheter til å bo i studentleiligheter og bruke studentbarnehager.

I Oslo har det foreløpig ikke vært noen tilsvarende forening, og Reinton mener dette kan skyldes at stipendiatene har stort arbeidspress og lite tid til annet enn fag.

Usikker tilværelse

Til tross for at stipendiatene ikke er kjent for sitt store universitetspolitiske engasjement, mener Reinton likevel at de er villige til å sitte i flere styrer og råd enn de gjør i dag:

- Det vil bli lettere å velge representanter når man har et forum å velge dem i. Og vi har et stort behov for innflytelse. Som midlertidig ansatt har du en usikker tilværelse, du må stadig kjempe for et fortsatt engasjement, sier han.

Han har vært i kontakt med andre stipendiater ved UiO, og planlegger å arrangere et formelt stiftelsesmøte i løpet av sommeren. Han har også tatt kontakt med rektor Lucy Smith for å få støtte til organisasjonen, og bedt USIT om hjelp til å lage en hjemmeside. Foreløpig går organisasjonen under navnet MAI (Midlertidig ansattes interesseorganisasjon). Målet for MAI er å bedre representasjonen i styrer og råd og å bli høringsinstans i saker som angår de midlertidig ansatte.

Student eller ansatt?

- Vi vil også arbeide med forslaget til ny samskipnadslov. Der blir det foreslått at stipendiater ikke skal få nyte godt av samskipnadenes goder. Det betyr for eksempel at vi ikke kan ha barna våre i studentbarnehager, at vi ikke kan få dekket helsetjenester og at vi ikke får billig middag i kantina.

- Men er dere studenter eller ansatte?

- Av og til blir vi regnet som studenter, av og til som ansatte. Siden vi er i en rekrutteringsstilling, faller vi lett mellom to stoler og får ikke den innflytelsen som studentene og de fast ansatte, sier Reinton, som mener det er viktig å gjøre rekrutteringsstillingene så attraktive som mulig:

- Vi har eksempler på at det er mangel på kvalifiserte søkere til stipendiatstillinger. Livet som stipendiat er ikke attraktivt nok. En må gjøre noe med situasjonen til stipendiatene for å bedre rekrutteringen til forskning, sier han.

Interesserte kan ta kontakt med Reinton på telefon 51005 eller e-post: nils.reinton@basalmed.uio.no

 

 


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 09 1998
Publisert 10. juni 1998 16:47 - Sist endra 1. sep. 2014 13:39
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere