Halls rektorprogram er klart

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 09 1998

  • Tid og penger til forskning
  • Gjenreising av universitetskulturen
  • Bedre studiemiljø

Dette er hovedpunktene i Christian Halls universitetspolitiske program, som han presenterer i denne utgaven av Uniforum.  

Av Marianne Tønnessen

{short description of image} MED FOLK I RYGGEN: Christian Hall har lagt fram sitt universitetspolitiske program. Bak seg har han bestyrerne Øivind Larsen, Anne Sletsjøe, stud.polit. Jonny Arnesen og bestyrer Ivar Hørven. (Foto: Xenia Isaksen)  

- Å bedre vilkårene for forskning er helt klart det viktigste, sier Hall, som er professor i medisin og medlem av Kollegiet. - Dette kan vi klare ved en helt annen ekstern aktivitet enn i dag, og ved å ordne opp i eget hus. Vi må kunne dokumentere hvordan vi har det for å kunne argumentere, sier han.

- Hva legger du i begrepet "universitetskulturen"?

- Et fellesskap der vi sammen arbeider for å erverve oss kunnskap for samfunnet, og dette fellesskapet består ikke bare av de vitenskapelige tilsatte. Universitetsbygningene i sentrum er et symbol for denne kulturen, og tilstanden for disse bygningene kan være et symbol på hvordan det står til med oss. Vi er nødt til å restaurere de bygningene. For å gjenreise universitetskulturen ønsker jeg også å styrke den faglige ledelsen på sentralt nivå. Rektor og prorektor må klarere markere at det er de som leder universitetet.

Minstekrav for forskning

Hall ønsker å innføre minstekrav for forskning, der man setter opp hvor mye tid, penger og utstyr som et forskningsmiljø trenger for å være i stand til å forske. Disse kravene vil variere fra miljø til miljø.

- Når vi har blitt forente om disse kravene, blir det lettere å fordele penger dit det trengs. Dagens interne budsjett- og regnskapssystem er på langt nær tilfredsstillende, mener han.

Han vil også redusere ressursbruken i administrativ sektor:

- Ønsker du et nytt effektiviseringsprosjekt?

- Nei, vi har allerede vært gjennom den prosessen, nå må vi fullføre den. For vi bruker for mye ressurser på administrative oppgaver og vi trenger en reduksjon. Men det er nødvendig med en felles forståelse for dette, og den vil komme hvis vi kan dokumentere hvordan det står til med våre forskningsvilkår.

- Du har ikke nevnt formidling i ditt program?

- Nei. Formidling er også viktig, men universitetets tre hovedoppgaver er ikke likestilt. Det viktigste er forskningen, det er den undervisningen og formidlingen bygger på, sier Hall.  

- Åpen og lyttende

Bak seg har Hall en gruppe som arbeider for å fremme hans kandidatur. De er fulle av lovord om rektorkandidaten:

- Han er motivert, ung, dynamisk og tenker mer på hele universitetet enn bare på sitt eget fakultet. Dessuten har han et godt forhold til studentene, og han er en fremragende forsker som kjenner betydningen av forskning, sier bestyrer Ivar Hørven fra Instituttgruppe for klinisk medisin.

- Hall er spesielt opptatt av universitetets forskning, og klar i sitt syn på at vi må styrke forskningens betingelser. Selv midt i en travel forskningshverdag er han villig til å ofre egen forskning for å bedre andres, sier bestyrer Øivind Larsen ved Institutt for allmennmedisin og samfunnsmedisinske fag.

- Christian Hall er en åpen og lyttende person, og en veldig konstruktiv og god samarbeidspartner. Han har et helhetlig program med en klar prioritering der han forplikter seg til å gi forskningen skikkelige vilkår, sier Anne Sletsjøe, bestyrer ved Klassisk og romansk institutt.

- Det er også viktig at han vil sette universitetets situasjon på dagsorden, sier stud.polit. Jonny Arnesen, som satt i Kollegiet i fjor. Han er ikke redd for at Halls prioritering av forskningen vil gå ut over undervisningen.

- Forskning er det viktigste virkemidlet for en bedre undervisning, sier han. - I Kollegiet viste Hall seg som både ryddig og konstruktiv, og han er ikke fastlåst på forhånd slik rektoratet har en tendens til å være i dag. Han har evnen til å innrømme feil, og kan se en sak fra flere side. Det er nødvendig når du skal lede et universitet, mener Arnesen.

 

 

 

 


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 09 1998
Publisert 10. juni 1998 16:47 - Sist endra 1. sep. 2014 13:39
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere