Hundrevis av studenter uten eksamen

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 09 1998

Over fem hundre studenter har fått sin eksamen avlyst på grunn av streiken. Konferanser er amputert. Institutter mangler ledelse. Og MN og UV får ikke brukt tiden til planlegging av neste år.  

Ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) og Det utdanningsvitenskapelige fakultet (UV) er 335 AF-medlemmer tatt ut i streik. Streiken begynte 28. mai, og har fått store konsekvenser for fakultetenes ansatte og studenter.  

Eksamener rammes

Ved MN har streiken nå begynt å ramme de skriftlige eksamenene. Både en eksamen i informatikk for 114 kandidater og en fysikkeksamen for 115 studenter er avlyst, i tillegg til flere mindre eksamener. En rekke muntlige eksamener ved MN er også rammet, inkludert mange hovedfagseksamener. En muntlig eksamen blir avlyst hvis noen i eksamenskommisjonen er tatt ut i streik.

Ved UV var alle de skriftlige eksamensoppgavene ferdige før streiken begynte, og alle de skriftlige eksamenene har gått som planlagt. Men fakultetet har måttet avlyse muntlige eksamensarrangementer på alle nivåer som til sammen rammer over to hundre studenter.

Under streiken vil doktordisputasene gå som planlagt. Fakultetene planlegger å arrangere de avlyste eksamenene om igjen etter sommerferien. I juli vil det i hovedsak ikke bli holdt noen eksamener.  

Bestyrerløse institutter

Alle de tre instituttene ved UV mangler bestyrer, og ved ni av de 15 MN-instituttene er bestyreren tatt ut i streik. Flere av kontorsjefene streiker også. I tillegg er fakultetsdirektør ved UV, Bjørnar Sarnes, og assisterende fakultetsdirektør ved MN, Trine-Lise Zimmer, tatt ut. Saksbehandlingen ved fakultetene har stoppet opp, og styremøter blir ikke avholdt.

Ved MN er deler av datanettet nede, og det vil neppe komme på beina igjen før de streikende IT-konsulentene er tilbake.

- Jeg er også bekymret fordi vi egentlig skulle brukt tiden nå til å jobbe med strategisk plan, forberede budsjettprosessen og laget stillingsplaner. Resten av universitetet arbeider med dette nå, mens vi blir stående stille og får ikke gjort noe, sier UV-dekan Lise Vislie.

Viktige forskermøter og konferanser blir også rammet av streiken.  

Dispensasjoner innvilget

Universitetet har søkt om dispensasjoner fra streiken for til sammen 13 personer. Mange av disse dreier seg om tilsyn med levende dyr eller planter. Foreløpig er bare én dispensasjonssøknad avslått.

Norges forskningsråd har også innvilget en søknad om å utsette søknadsfristen for forskningsmidler til to uker etter at streiken er avblåst.  

Opptrapping fredag

Akademikernes Fellesorganisasjon (AF) hadde onsdag over 6000 medlemmer i streik. 700 av dem er fra Forskerforbundet. AF har varslet opptrapping av streiken fra fredag, da vil blant annet Rikshospitalet, Luftfartsverket, Vegvesenet og Jernbaneverket tas ut. Det vil ikke bli noen opptrapping av streiken ved UiO på fredag.

 


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 09 1998
Publisert 10. juni 1998 16:47 - Sist endra 1. sep. 2014 13:39
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere