Streiken koster UiO flere millioner

Innhold Neste Uniforum nr. 09 1998

UiO må betale full lønn til de ansatte som er i streik. Streikebidraget fra AF forsvinner inn i statskassa og blir ikke fordelt videre til universitetet.  

Av Marianne Tønnessen  

Universitetet betaler lønn til de 335 ansatte som er i streik, selv om de ikke har lov til å arbeide for UiO i streikeperioden. To ukers lønn til disse tilsvarer omtrent fire millioner kroner. Samtidig betaler Akademikernes Fellesorganisasjon (AF) refusjon av nettolønnen til staten. Men universitetet får ingenting av disse pengene.

Enklere

- Vi har praktisert dette ved et par anledninger tidligere. Det blir mye enklere for staten hvis vi slipper å kreve lønnstrekk for alle som er i streik, sier underdirektør Thormod Narum i Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD). Han forteller at fagforeningene og AAD sammen ble enige om denne ordningen.

- I etterkant av streiken vil vi vurdere erfaringene, og det er ikke sagt at vi gjør det på denne måten neste gang. Jeg ser at det blir uheldig for virksomheten isolert sett, men ordningen vil samtidig spare den enkelte arbeidsgiver for en ikke ubetydelig administrativ oppgave, sier Narum.

Utplyndring

- Sett fra vår side er dette en utplyndring av institusjonen, sier dekan Jan Trulsen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN). - Vår økonomiske situasjon er bekymringsfull fra før av, og det blir ikke bedre med denne streiken. Vi hadde håpet at det vi sparte i lønn, kunne brukes til hjelpelærere til høsten. Nå går ikke det. Allerede fra semesterstart i høst vil man merke konsekvensene av dette, vi får færre hjelpelærere og mindre driftsmidler til å drive laboratorier.

Trulsen mener streiken vil ramme fakultetet dobbelt hvis en først må betale lønn under streiken, og deretter få ekstrautgiftene med å få ferdig sensur og eksamener som er utsatt.

Det vil også komme ekstrautgifter blant annet for forskningsprosjekter som har gått fløyten og må tas opp igjen, forskerseminarer som har blitt avlyst på grunn av streiken og reiseutgifter for faglige reiser som streiken satte en stopper for.

 


Innhold Neste Uniforum nr. 09 1998
Publisert 10. juni 1998 16:47 - Sist endra 1. sep. 2014 13:39
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere