Doktorgrader

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 08 1998

Det medisinske fakultet

Cand.med. Knut Erik Berge forsvarer torsdag 28. mai kl. 10.15 i Auditoriet, Patologen, Laboratoriebygget, Ullevål sykehus offentlig sin avhandling "A study of candidate genes for control of blood pressure in healty people and survivors of myocardial infarction" for den medisinske doktorgrad.

Cand.med. Terje Andreas Osnes vil fredag 29. mai i Universitetets gamle festsal, Sentrum offentlig forsvare sin avhandling "A study of common duct gallstone disease, with special reference to brown pigment calculi. Methodological aspects and studies of endoscopically obtained bile and calculi" for den medisinske doktorgrad.

Cand.med. Sigbjørn Smeland vil torsdag 4. juni kl. 10.15 i Universitetets gamle festsal, Sentrum offentlig forsvare sin avhandling "Metabolism of Plasma Retinol-Binding Protein" for den medisinske doktorgrad.

Cand.med. Roger Bernstein vil torsdag 11. juni kl. 10.15 i Universitetets gamle festsal, Sentrum offentlig forsvare sin avhandling "Coronary and Myocardial Consequences of severe Hypothyroidism" for den medisinske doktorgrad.

Cand.med. Frode Lerang vil fredag 12. juni kl. 10.15 i Store Auditorium, Kirurgisk blokk, Rikshospitalet offentlig forsvare sin avhandling " Helicobacter pylori infection and peptic ulcer disease - Evaluation of diagnostic methods and treatment regimens. A prospective study in the county of Østfold 1993-1997" for den medisinske doktorgrad.

Det historisk-filosofiske fakultet  

Mag.art. Truls Aslaksby vil lørdag 6. juni kl. 10.15 i Universitetets Aula, Sentrum offentlig forsvare sin avhandling "I - Grønland og nedre Tøyens bebyggelseshistorie. II - Med leiegården som løsning. En materialsamling og kritisk bibliografi til belysning av leiegårdsbebyggelsens fremvekst i større nord- og sentraleuropeiske byer i 2. havldel av 1800-årene, med særlig henblikk på Christiania. III - Sammenbinding av boken og avhandlingen" for dr.philos.-graden.

Mag.art. Svein Aamold vil lørdag 6. juni kl. 10.15 i Universitetets gamle festsal, Sentrum offentlig forsvare sin avhandling "Ramon Iserns skulpturer (Bind 1-2)" for graden doctor artium.

Cand.philol. Ingrid Glad vil lørdag 13. juni kl. 10.15 i Auditorium 13, Domus Media, Sentrum offentlig forsvare sin avhandling "An identity dilemma. A comparative study of primary education for ethnic Chinese in the context of national identity and nation-building in Malaysia and Singapore" for dr.philos.-graden

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Cand.scient. Trine Husøy forsvarte 27. mai offentlig sin avhandling "Kinases and phosphatases in regulation of gap junctional intercellular communication" for dr.scient.-graden.

Cand.pharm. Anita Lyngstadaas forsvarte 27. april offentlig sin avhandling "The dam containing superoperon in Escherichia coli structure, regulation and function" for dr.scient.-graden.

Siv.ing. Magne Waskaas forsvarer torsdag 28. mai kl. 12.15 i Aud. 1, Kjemisk institutt, Blindern offentlig sin avhandling "On interaction mechanisms for influence of magnetic fields on electrochemical processes" for den filosofiske doktorgrad.

Siv.ing. Elin Steinsland forsvarer torsdag 28. mai kl. 13.15 i Lille fysiske aud., Fysikkbygningen, Blindern offentlig sin avhandling "Characterisation of crystalline silicon for micromachining" for dr.scient.-graden.

Cand.scient. Kjell Fredrik Pettersen forsvarer torsdag 28. mai kl. 14.15 i Aud. 4, Vilhelm Bjerknes’ hus, Blindern offentlig sin avhandling "On Nodal Determinantal Quartic Hypersurfaces in P4" for dr.scient.-graden.

M.sc. Xiao Bing Shi forsvarer torsdag 28. mai kl. 15.15 i Rådssalen, 10. etasje, Administrasjonsbygningen, Blindern offentlig sin avhandling "A numerical study of the instability of ocean fronts" for dr.scient.-graden.

Cand.scient. Yngve Larring vil fredag 29. mai kl. 12.15 i Auditorium 1, Kjemisk institutt, Blindern offentlig forsvare sin avhandling "Protons and oxygen vacancies in acceptor-substituted rare earth oxides" for dr.scient.-graden.

Cand.scient. Xinli Wang vil onsdag 3. juni kl. 14.15 i Lille auditorium, Informatikkbygningen, Blindern offentlig forsvare sin avhandling "Pulp log sorting based on growth rings and wood density obtained by image analysis of X-ray and optical data" for dr.scient.-graden.

Dan Johan Weydahl vil fredag 5. juni kl. 12.15 i Auditorium 1, Geologibygningen, Blindern offentlig forsvare sin avhandling "Analysis of satellite SAR images for change detection over land areas" for dr.scient.-graden.

Det odontologiske fakultet

DDS Eduardo Muniz Baretto Tinoco vil fredag 29. mai kl.10.15 i Auditorium I, Geitmyrsvn. 69 offentlig forsvare sin avhandling "Actinobacillus actinomycetemcomitans and Localized Juvenile Periodontitis in a disadvantaged Brazilian population - A clinical, microbiologic and immunologic study" for den odontologiske doktorgrad.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Randi Johanne Hjorthol vil tirsdag 9. juni kl. 10.15 i Universitetets gamle festsal, Sentrum offentlig forsvare sin avhandling "Hverdagslivets reiser. En analyse av kvinners og menns daglige reiser i Oslo" for dr.philos.-graden.

 

 


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 08 1998
Publisert 28. mai 1998 08:05 - Sist endra 1. sep. 2014 13:39
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere