Rektorkandidater

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 08 1998

Vår nåværende valgte universitetsledelse er for anonym. Det vil ikke en ny ledelse bli, dersom jeg blir rektor, skriver Kaare R. Norum.

Kollegiemedlem Magnus Rindal spør i siste Uniforum om vi har fått en rektorkandidat, og svarer korrekt at det har vi ennå ikke. Det er tre av oss som har sagt oss villige til å bli foreslått, og vi blir nok det. Derfor kan jeg uttale meg om en del generelle universitetssaker, noe jeg har startet med ved å svare på noen spørsmål fra Uniforum og Universitas. Men mitt program har jeg ikke offentliggjort. Det er faktisk ikke ferdig ennå. Rindal etterlyser kandidatene syn på en rad viktige spørsmål. Selvsagt skal jeg klargjøre mitt syn. Jeg vil imidlertid bruke tiden før høstens valgkamp til å sette meg grundig inn i flere av de viktige og aktuelle sakene Rindal nevner. Det er klart at Kollegiets medlemmer i dag har disse mer present enn rektorkandidater som ikke sitter i dagens kollegium. Jeg kan imidlertid allerede nå si at jeg vil kjempe for en sterkere markering av våre ressurser til god forskning, og arbeide aktivt for en bedring av studiekvaliteten og av studentenes kår og vilkår. Dette vil kreve arbeid internt, men også en tydelig markering av vårt universitets synspunkter overfor sentrale myndigheter, Norges forskningsråd, Lånekassen og Studentsamskipnaden i Oslo.

For øvrig gjentar jeg at vår nåværende valgte universitetsledelse er for anonym. Det vil ikke en ny ledelse bli, dersom jeg blir rektor. Jeg ser frem til høstens valgkamp, både mot de to kollegiemedlemmer som har erklært seg villige til å bli foreslått som rektorkandidater, og mot de andre som Rindal antyder vil komme fra andre fagområder. Et sentralt spørsmål i denne valgkampen kan bli hvordan man kan bedre kontakten mellom Kollegiet og grunnenhetene. Rindal er tydeligvis fornøyd med dagens situasjon. Jeg vet om mange som ikke er det.

Kaare R. Norum
professor ved Institutt for ernæringsforskning


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 08 1998
Publisert 28. mai 1998 08:05 - Sist endra 1. sep. 2014 13:39
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere