Ingen rektorer fra OD, SV eller UV

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 08 1998

Universitetet i Oslo har aldri hatt en rektor fra verken Det odontologiske, Det samfunnsvitenskapelige eller Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

Av Marianne Tønnessen

Derimot har fem av universitetets 16 rektorer vært fra Det juridiske fakultet (JUS), fem har vært fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) og tre har kommet fra Det medisinske fakultet (MED). Fra Det historisk-filosofiske fakultet (HF) har universitetet hatt to rektorer, mens det har vært én fra Det teologiske fakultet (TF). Det viser en oversikt fra Forum for universitetshistorie.

Rektorene ved UiO har aldri kommet fra verken OD, SV eller UV. Dette er også de yngste fakultetene ved universitetet. Det odontologiske fakultet (OD) kom til i 1959, Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV) ble etablert i 1963, og i 1996 ble Det utdanningsvitenskapelige fakultet (UV) opprettet.

Bare én kvinne

I 1907 ble rektorinstitusjonen innført ved universitetet. Tidligere hadde formannen i Kollegiet vært universitetets øverste leder. Fra 1957 ble det også valgt prorektorer, og siden den gang har UiO hatt 13 prorektorer. Fem av dem har kommet fra MN, tre har vært fra HF, to har vært fra MED, og det har vært én fra JUS, én fra TF og én fra SV.

Av alle UiOs 29 rektorer og prorektorer har det bare vært én kvinne: nåværende rektor Lucy Smith.

{short description of image}
FØRST: Waldemar Christoffer Brøgger ble universitetets første rektor i 1907

{short description of image}
TEOLOGEN: Inge Lønning er eneste rektor fra Det teologiske fakultet

{short description of image}
KVINNEN: Lucy Smith er eneste kvinne blant UiOs rektorer og prorektorer

UiOs rektorer

1907-11 Waldemar Christoffer Brøgger (MN)
1912-18 Bredo Henrik von Munthe af Morgenstierne (JUS)
1919-21 Axel Holst (MED)
1921-27 Frederik Stang (JUS)
1928-36 Sem Sæland (MN)
1937-41 Didrik Arup Seip (HF)
1941-45 Adolf Hoel (MN), innsatt av NS-regjeringen
1946-51 Otto Lous Mohr (MED)
1952-57 Frede Castberg (JUS)
1958-63 Johan Tidemann Ruud (MN)
1964-69 Hans Vogt (HF)
1970-72 Johs. Andenæs (JUS)
1973-76 Otto Bastiansen (MN)
1977-84 Bjarne A. Waaler (MED)
1985-92 Inge Lønning (TF)
1993-98 Lucy Smith (JUS)

 

 


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 08 1998
Publisert 28. mai 1998 08:05 - Sist endra 1. sep. 2014 13:39
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere