Doktorgrader

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 07 1998

Det medisinske fakultet

Cand.med. Jan-Øivind Holm vil lørdag 16. mai kl. 10.15 i Universitetets Aula, Karl Johans gate 47 offentlig forsvare sin avhandling "An epidemiological study of hand eczema" for den medisinske doktorgrad.

Cand.med. Camilla Stoltenberg vil tirsdag 26. mai kl. 10.15 i Universitetets gamle festsal, Karl Johans gate 47 offentlig forsvare sin avhandling "Birth defects, stillbirth and infant death – epidemiological studies of the effects of consanguinity and parental education on births in Norway 1967-1995" for den medisinske doktorgrad.

Det historisk-filosofiske fakultet

Cand.philol. Eli Moen vil lørdag 23. mai kl. 10.15 i Universitetets Aula, Karl Johans gate 47 offentlig forsvare sin avhandling "The decline of the pulp and paper industry in Norway, 1950-1980: A study of a closed system in an open economy" for dr.philos.-graden.

Cand.philol. Audun Johannes Mørch vil lørdag 23. mai kl. 10.15 i Universitetets gamle festsal, Karl Johans gate 47 offentlig forsvare sin avhandling "The novelistic approach to the utopian question: Platonov’s CEVENGUR in the light of Dostoevskij’s anti-utopian legacy" for dr.art.-graden.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Cand.real. Atle Hindar vil fredag 15. mai kl. 11.15 i auditorium 1, Kjemisk institutt, Blindern offentlig forsvare sin avhandling "Liming of Acidified Surface Waters – Strategies and Effects" for den filosofiske doktorgrad.

Det odontologiske fakultet

Fysioterapeut M.Sc. Berit Schie Krogstad vil onsdag 20. mai kl. 10.15 i Universitetets gamle festsal, Karl Johans gate 47 offentlig forsvare sin avhandling "Myofunctional and emotional aspects of temporomandibular disorders" for den filosofiske doktorgrad.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 07 1998
Publisert 14. mai 1998 14:04 - Sist endra 1. sep. 2014 13:38
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere