Kurs/stipend

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 07 1998

Essaykonkurranse

Innsatsområdet for forskning "Kommunikasjon: Teknologi og Kultur" (KTK) ved Universitetet i Oslo inviterer akademikere, forskere, forfattere og andre interesserte skribenter til å sende inn nyskrevne essays til bedømmelse. Essayene skal tematisere det tverrfaglige feltet der kommunikasjon, teknologi og kultur møtes og brytes. Tekstene skal ikke være akademisk spesialiserte, men populært og problematiserende utført i en tilgjengelig og velskrevet form. Tema og problemstillinger for essayene er åpne, men bør være relatert til KTKs hovedområder:
n Utforming og anvendelse av ny kommunikasjonsteknologi
n Kommunikasjonsteknologiens rolle i det offentlige rom
n Kommunikasjonsteknologiens endring av symbol og samhandlingsmønstre
De tre beste essayene belønnes med henholdsvis 25 000, 15 000 og 10 000 kroner. En samling av de beste essayene vil bli publisert i egen antologi. Innleveringsfrist: torsdag 15. oktober. Essayene bør ikke overskrive 45 000 tegn. Bidrag sendes til "Kommunikasjon: Teknologi og Kultur" v/Det historisk-filosofiske fakultet, Postboks 1079 Blindern, 0316 Oslo. Spørsmål vedrørende konkurransen kan rettes til Anne-Lise Christensen, tel: 22 85 04 06, fax: 22 85 04 01, e-post: annelc@hf.uio.no

Kompetansegivende kurs i human fysiologi for teknisk personale

Kurset vil gå over 15 uker med tre forelesningstimer hver uke. Det starter onsdag 23. september og går hver påfølgende onsdag til og med 9. desember. Kurset starter opp igjen onsdag 6. januar 1999 og to påfølgende onsdager til og med 20. januar. Sted for kurset er Preklinisk institutt, Universitetet i Oslo. Kurset er en generell innføring i den menneskelige fysiologi. Det vil bli arrangert kollokviegrupper for dem som er interessert, og det vil bli anledning til å ta eksamen. Bestått eksamen vil gi tre vekttall. Kurset er et samarbeid mellom Høgskolen i Oslo, avd. for ingeniørutdanning og Universitetet i Oslo. Nærmere informasjon og påmeldingsskjema v/Kristin Kjølstad, UiO, tlf.: 22 85 70 78, fax: 22 85 70 87. Påmeldingsfrist er 1. september 1998.

EFTA. Praktikantopphold - høsten 1998

EFTA-sekretariatet tilbyr to ganger i året et begrenset antall kandidater opphold som praktikanter. Denne utlysning gjelder for perioden 1. september 1998 - 31. januar 1999 og/eller 28. februar 1999. Søkere må være borgere av et EFTA-land og være fylt 21 år. Det kreves høyere utdanning (minimum cand.mag. eller liknende) eller tilsvarende yrkeserfaring, fortrinnsvis i offentlig tjeneste. Svært gode engelskkunnskaper er en betingelse. Kjennskap til fransk er ønskelig. Praktikantene vil oppholde seg i enten Brussel, Genève eller Luxemburg. De vil motta et månedlig beløp, for tiden SFrs 1900,- i Brussel eller Luxemburg og SFrs 2100,- i Genève. Kandidatene må derfor selv sørge for ytterligere finansiering, eventuelt med støtte fra arbeidsgiver. Søknadene sendes direkte til: EFTA Trainee Programme, European Free Trade Association, 9-11 rue de Varembé, 1211 Geneva 20. Søknadsfristen er 31. mai 1998. Nærmere opplysninger v/Karin Råger, tlf. 22 24 34 97, faks: 22 24 95 80/81.

Lær latin nå!

I tilknytning til Forskningsrådets Antikkprogram tilbyr Klassisk og romansk institutt høsten 1998 og våren 1999 et kurs i latin for ansatte, stipendiater og hovedfagsstudenter ved Universitetet i Oslo. Kurset forutsetter ingen forkunnskaper i latin. Målet med kurset er at deltakerne skal få grunnleggende kjennskap til språkets struktur og grammatikk, tilegne seg et visst ordforråd og få øvelse i å omgås latinske tekster. Kurset kan også danne grunnlag for ordinær eksamen i 10 vekttall i latin. Kurset er gratis. Tilbudet er et supplement til Antikkprogrammets ordning med kompetansehevingsstipend. Klassisk og romansk institutt bidrar til finansieringen. Kurset vil gå over to semestre høsten 1998 og våren 1999, med én dobbelttime hver onsdag ettermiddag (17.00-19.00), pluss noen lørdagssamlinger. Kurset starter i uke 36. Hovedlærer er cand.philol. Tore Ivar Østmoe. Andre lærere vil også bidra på kurset. Mer detaljerte opplysninger og påmeldingsskjema v/henvendelse til Klassisk og romansk institutt, Postboks 1007 Blindern, 0315 Oslo, tlf. 22 85 68 29 eller e-post: lena.finseth@kri.uio.no. Interesserte bes melde seg på kurset før 20. juni 1998.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 07 1998
Publisert 14. mai 1998 14:04 - Sist endra 1. sep. 2014 13:38
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere