Åpent brev til Feriestiftelsen for universitetsansatte

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 07 1998

Hyttekomiteen bør kanskje gjennomgå sine rutiner, skriver Jon Holten og Hans Christian Johnsen.

I vår søkte en av oss på Preklinisk om å leie hytta med anneks på Hvaler.

Søker har ansiennitet fra 1978 og har aldri lånt hytta før. Det ble søkt om en av de første helgene i juni i år, og vi vil henvise til artikkel i Uniforum nr. 5/98, der det stilles to betingelser for å låne hytta:

"I høysesongen i juni, juli og august må leietakerne konkurrere om plass basert på opplysninger om tid som ansatt ved universitetet eller om man har benyttet hyttene tidligere."

Han som søkte har, som sagt over, vært ansatt siden 1978 og har aldri lånt hyttene før, men det holdt ikke, det ble avslag. Dette kom som en overraskelse, da vi regnet med at tjue års ansiennitet burde holde. Enda verre blir det at søker skal gå av med pensjon, og dette var siste mulighet for ham til å leie.

Nå spekulerer vi på hva slags grunnlag hyttene blir leid ut. Det går rykter om at vedkommende som fikk hytta ble ansatt i 1997, men det er naturligvis bare ondsinnet prat? Eller er det noen betingelser som stilles som ikke står på søknadsskjemaet?

En annen ting er at hyttekomiteen forlanger personnummer på sine skjemaer. Apenes advarer mot å bruke dette for mye. Burde det ikke holde med fødselsdata?

Naturligvis setter vi alle pris på den frivillige innsats som komiteen gjør, men de bør kanskje gjennomgå sine rutiner, søknadsskjema må få med alle de betingelser som gjelder - og gjerne ut med personnummer !

Jon Holten, avdelingsingeniør og
Hans Christian Johnsen, spesialarbeider, Preklinisk medisin


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 07 1998
Publisert 14. mai 1998 14:04 - Sist endra 1. sep. 2014 13:38
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere