Målloven og UiO

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 07 1998

I Uniforum 26. februar 1998 skriver professor Per Holck at han ikke har funnet noe krav i målloven om at statsorgan skal ha minst 25 prosent nynorsk i tilfang som kommer inn under målloven. En måned seinere - i Uniforum 26. mars - hevder professor Holck at Norsk språkråd har laget sin egen fortolkning "som gjør de berømmelige 25 prosent til en slags anbefaling".

Dette er feil. Kravet om at nynorsk skal være representert med minst 25 prosent, er fastsatt i forskriftene om målbruk i offentlig tjeneste § 6. Kravet gjelder "rundskriv, kunngjeringar, informasjonstilfang o.l.", som kommer inn under § 8 første ledd første og andre punktum i målloven. Det er tale om et minstekrav som er fastsatt ved kgl.res., ikke en anbefaling.

Nærmere informasjon om målloven finner en i Kulturdepartementets brosjyre "Målbruk i offentleg teneste. Reglar og råd" (1995). På nettet finner en informasjon her: http://www.sprakrad.no/lov.htm.

Jon Grepstad
informasjonskonsulent, Norsk språkråd

 


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 07 1998
Publisert 14. mai 1998 14:04 - Sist endra 1. sep. 2014 13:38
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere