… den har tre kanter

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 07 1998

Hadde jeg ikke hatt min gamle hatt, så hadde jeg ingen hatt hatt!

Av Marianne Tønnessen og Ståle Skogstad (foto)

{short description of image}SERRU SERRU HATTEN: Gamle hatter pryder(?) nåværende rektor- og dekanhoder. Her er fra venstre rektor Lucy Smith, prodekan Ole Kristian Grimnes (HF), dekan Jon Dale (MED), dekan Frederik Zimmer (JUS) og dekan Trond Skard Dokka (TF).

Fire dekanhatter, en rektorhatt og en ceremonariushatt er funnet i hovedarkivets kjellerlager. Hattene har tre kanter, og dekanhattene er pyntet med sløyfer i fakultetsfargene, mens rektors hatt er knall fiolett. Rektor og dekanene fra de fire eldste fakultetene har fått prøve den gamle hodepryden, og dommen var ikke entydig negativ. Dekanene mente at hattene var fine, men at de gjør seg best i flokk:

- Jeg ville nok ikke gått alene nedover Karl Johan med denne hatten, sier dekan Jon Dale ved Det medisinske fakultet. - Men jeg skal til Praha på et møte for medisin-dekaner, og i invitasjonen ble vi bedt om å ta med oss hatt og kappe. Kanskje jeg kan ta med meg denne?

Fra 1920-årene

Førsteamanuensis John Peter Collett ved Forum for universitetshistorie forteller at hattene ble laget i 1920-årene, i tiden da Fredrik Stang var rektor. På den tiden fikk Stang også anskaffet rektorkappen som fortsatt er i bruk og som ble designet av den unge Per Aabel som den gang var kunststudent i Paris. En egen hatt ble også laget til ceremonarius, universitetets seremonimester.

- Det er tankevekkende at det akademiske seremoniell ble innført så sent som i 1920-årene. Før den tid hadde universitetet rent "republikanske" former for sine markeringer, i hvert all siden det gamle doktorgradsseremoniellet falt bort i 1845, sier Collett. - Men det inngår i en klar historisk sammenheng at universitetet søkte å innføre et slikt seremoniell i 1920-årene. På denne måten ønsket man å markere tilhørigheten til det europeiske universitetssamfunn med røtter fra middelalderen. Fredrik Stang var samtidig svært opptatt av at universitetet og vitenskapen skulle delta i å gjenreise mellomfolkelig forståelse etter verdenskrigen, og at det nettopp skulle være universitetets tradisjon, overnasjonal og basert på universelle verdier, som skulle brukes til å gjenreise en internasjonal humanitet. Så derav disse seremonier!

Lite brukt

Hattene var antakelig ikke i bruk så lenge, sannsynligvis ble de ikke brukt i det hele tatt etter krigen. Tidligere rektor Johs. Andenæs kan ikke huske å ha sett slike hatter i bruk. Heller ikke Kari Høgevold, som var ansatt ved universitetet fra 1939 til 1989, kan huske dekanhattene. Men hun tror at ceremonarius-hatten var i bruk ved årsfesten i 1939.

Og om hattene skal tas i bruk i vår tid, det er det ingen som har diskutert ennå.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 07 1998
Publisert 14. mai 1998 14:04 - Sist endra 1. sep. 2014 13:38
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere