-Norges forskningsråd spiller en viktig IT-rolle

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 07 1998

IT-eksperter på UiO:

- Norges forskningsråd spiller en svært viktig rolle i oppbyggingen av IT-utdanninga i Norge. Det mener professor Oddvar Søråsen og førstekonsulent Narve Trædal ved Institutt for informatikk.

Av Martin Toft

{short description of image}IT-SATSING: Fra Multimedierommet til Institutt for informatikk ved UiO. (Foto: Xenia Isaksen)

I fjor høst bevilget rådet 18 millioner kroner til ekstrasatsing på IT-utdanning, og av disse gikk nesten fem millioner kroner til Universitetet i Oslo.

- Vi er godt fornøyd med at Institutt for informatikk ved UiO i løpet av et drøyt år har fått tilført 30 nye studieplasser på hovedfag, og at KUF arbeider med planer for ytterligere opptrapping mot en fordobling av 1997-kapasiteten på hovedfag. Men det er også på sin plass å minne om Forskningsrådets viktige rolle. For allerede tidlig på høsten i fjor ble det bevilget 18 millioner kroner til et nasjonalt prosjekt med tittelen "Strakstiltak for å bedre rekrutteringssituasjonen innen IKT-fagene." (IKT står for Informasjons- og kommunikasjonsteknologi). UiO fikk 4,9 millioner i støtte fra dette programmet, sier Trædal. Disse midlene gikk i hovedsak til Institutt for informatikk, men også til Universitetsstudiene på Kjeller, og til Elektronikkgruppen ved Fysisk institutt.

Virkemidler

Bevilgningen ble gitt til et spekter av virkemidler for å bedre rekrutteringssituasjonen både av vitenskapelig ansatte og studenter. Søråsen vil gjerne trekke fram flere av de foreslåtte tiltakene.

- Det innbefatter rekruttering av vitenskapelig personell, både internasjonalt og fra industrien, opprettelse av post doc.-stillinger, reisestøtte for stipendiater og gjesteforskere og oppbygging av avanserte laboratoriefasiliteter, men også viktige tiltak som teknisk støtte og feltstøtte til hovedfagsstudenter ,opprettelse av en "PC-pool" til utlån blant gruppelærere og delfinansiering av engasjement som informasjonsrådgiver er med i det nasjonale satsingsprosjektet på IKT-fagene, sier han.

Forbilledlig

Store deler av dette er alt iverksatt, og det ser ikke ut til å være problemer med å nyttiggjøre seg bevilgningen. Internasjonalt anerkjente forskere er alt tilknyttet Institutt for informatikk og UNIKi II-stillinger, og søkningen til tre post doc.-stillinger har vært meget god.

- En fordobling av antallet hovedfagsstudenter på et felt som alt i utgangspunktet har meget knappe undervisnings- og veiledningsressurser, er et tungt løft. Derfor vil det i de kommende årene kreves en betydelig innsats på mange områder. Forskningsrådets bevilgning er i denne sammenheng forbilledlig, både på grunn av omfanget, at den kom tidlig i prosessen og fordi den kan brukes på til dels utradisjonelle områder, skryter Søråsen og Trædal.

 


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 07 1998
Publisert 14. mai 1998 14:04 - Sist endra 1. sep. 2014 13:38
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere