- Kandidatene må bli foreslått

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 07 1998

Rektorvalget:

Foreløpig har ikke valgstyret mottatt noen offisielle forslag på rektorkandidater.
- Et forslag skal være undertegnet av minst 20 og høyst 30 personer med forslagsrett, sier valgstyrets leder, Aanund Hylland.  

Av Marianne Tønnessen

{short description of image}LEDER REKTORVALGET: Dekan Aanund Hylland er leder av valgstyret. (Foto: Ståle Skogstad)

Men den som vil foreslå ny rektor ved Universitetet i Oslo, har fremdeles noen måneder på seg. Fristen er torsdag 24. september 1998 klokka 16.00.

- Enhver fast vitenskapelig tilsatt i minst halv stilling ved Universitetet i Oslo kan velges som rektor. Forslagsrett har tilsatte med stemmerett, medlemmer av Studentparlamentet i Oslo valgt eller oppnevnt fra Universitetet i Oslo, og studentrepresentanter i fakultetsstyrene og Det akademiske kollegium. Et forslag skal bare inneholde kandidatens navn, tittel og arbeidssted ved universitetet. Det skal være undertegnet av minst 20 og høyst 30 personer med forslagsrett. Ingen kan være underskriver på mer enn ett forslag til rektorvervet. Blant underskriverne bør det være utpekt en kontaktperson som valgstyret kan henvende seg til i anledning forslaget, sier Hylland.

Ved valget er det bare adgang til å stemme på foreslåtte kandidater. Lucy Smith har vært rektor i to perioder og kan etter loven ikke gjenvelges.

Uvillige kandidater

Lov om universiteter og høgskoler bestemmer at tilsatt som blir valgt til tillitsverv, har plikt til å gjøre tjeneste i vervet. Det er derfor adgang til å foreslå en person uten dennes samtykke.

- Dersom kandidaten er villig, bør en erklæring om dette vedlegges forslaget. En kandidat som ikke ønsker å stille til valg, kan kreve at dette blir opplyst på stemmeseddelen, slik at velgerne vet at de eventuelt stemmer på en uvillig kandidat, forteller Hylland.

Tilsatte og studenter kan stemme

Tilsatte og studenter ved universitetet har stemmerett. De stemmeberettigede er delt i tre grupper, vitenskapelig tilsatte (som har 60 prosent av samlet stemmevekt), teknisk og administrativt tilsatte (17 prosent) og studenter (23 prosent). De to gruppene tilsatte får tilsendt valgmateriell og informasjon om valget, og stemmer gjennom posten. For studentene er det urnevalg.

Valgdag for rektorvalget er mandag 12. oktober. Stemmer fra tilsatte må være mottatt av valgstyret innen kl. 16.00 den dagen. Urnevalget for studentene foregår samme dag, og også en eller flere dager forut for denne. Valgstyret tar sikte på at resultatet skal foreligge om kvelden 12. oktober.

Prorektor blir valgt etter at rektorvalget er avsluttet. Fristen for å fremme forslag er torsdag 15. oktober. Man kan fremme forslag på prorektor før rektor er valgt, og forslaget kan da gjøres betinget av resultatet av rektorvalget. Man kan også foreslå rektor og prorektor under ett.

Potensielle forslagsstillere kan kontakte valgstyret for nærmere opplysninger.

Valgstyrets leder: Professor Aanund Hylland, Sosialøkonomisk institutt, postboks 1095 Blindern, tlf. 22 85 42 71, faks 22 85 50 35, e-post: aanund.hylland@econ.uio.no

Valgstyrets sekretær: Personalsjef Trond Tveit Selvik, Organisasjons- og personalavdelingen, postboks 1071 Blindern, tlf. 22 85 62 42, faks 22 85 70 87, e-post: t.t.selvik@admin.uio.no


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 07 1998
Publisert 14. mai 1998 14:04 - Sist endra 1. sep. 2014 13:38
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere