Ny organisering av universitetet?

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 07 1998

Arbeidet med ny strategisk plan er i gang:

Bør de helsefaglige fakulteter og institutter slås sammen til ett fakultet? Er sentrene organisert på en vellykket måte? Bør det gjøres noe med universitetskulturen? Hva skal gjøres med "forgubbingen" av personalet?

Av Marianne Tønnessen  

Nå er tiden kommet for å stille de store spørsmål om universitetets framtid. Universitetet i Oslo skal nemlig lage en ny strategisk plan som vil gjelde fra år 2000. Kollegiet vil ha sin første diskusjon om arbeidet med denne planen på sitt kollegieseminar 19. mai. Der vil Kollegiet legge opp en tidsplan for arbeidet, diskutere målsettingen med planen, hvilke analyser som bør ligge til grunn for planarbeidet og hva slags prosesser det er aktuelt å involvere fakultetene i. Det vil bli sendt ut et brev til fakultetene i etterkant av seminaret.

Analysefase i høst

Universitetsdirektøren foreslår å dele arbeidet med planen inn i to: En analysefase i høst og en skrive- og fastsettingsfase til våren.

I analysefasen skal en blant annet diskutere erfaringene med den gamle strategiske planen, se på hvordan utviklingen har vært i planperioden vi er inne i nå, diskutere visjoner og overordnede mål, gå gjennom fagporteføljen, drøfte rammebetingelser og virkemidler, og diskutere formen på planen og hvor lenge den skal gjelde for.

Etter jul, i vårhalvåret 1999, kommer skrive- og fastsettingsfasen der det også skal gjøres overordnede vedtak om visjoner og målsettinger. Og høsten 1999 skal den nye strategiske planen vedtas.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 07 1998
Publisert 14. mai 1998 14:04 - Sist endra 1. sep. 2014 13:38
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere