- Mer universitet, mindre høyskole

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 06 1998

Professor Kaare R. Norum stiller som rektorkandidat.
- Jeg ønsker å sette forskningen i fokus, og legge mer vekt på våre hovedfags- og doktorgradsstudier, sier han.

Av Marianne Tønnessen

{short description of image}VIL BLI REKTOR: Ernæringsprofessor Kaare R. Norum stiller som rektorkandidat. (Foto: Ståle Skogstad)

Norum har bred støtte blant dekanene, og bestemte seg for å stille til valg etter å ha hatt møter med dem.

- Som rektor vil jeg arbeide for å bedre forskningens kår, både ved å få mer ressurser utenfra, og ved å bedre vår egen infrastruktur. Forskning er mer enn resultater, den er en del av vår kultur. Også naturvitenskapelig forskning er en del av vårt kulturgrunnlag. Jeg ønsker å ta vare på bredden i vår forskning, samtidig som jeg vil fremelske toppforskningen. Det er den som setter vårt universitet på verdenskartet. Dess bedre forskning, dess bedre kontakt får vi med god forskning i andre land, sier Norum. Han mener Universitetet i Oslo (UiO) bør være mer universitet og mindre høyskole.

- Det er galt når våre lærere må drive undervisning på samme nivå som den videregående skole. Dette henger sammen med den dårlige rekrutteringen av realfagslærere til skolen. Jeg ønsker å stimulere våre realfagskandidater til å gå inn i videregående skole, for eksempel ved hjelp av stipend eller kanskje en slags turnustjenesteordning, slik som medisinere har.

Glad i UiO

- UiO er for anonymt til å være landets største, eldste, bredeste og beste universitet. Jeg ønsker å synliggjøre vårt universitet bedre, og har den fordelen at jeg er vant med mediene og har kontakter i toneangivende pressekretser, sier ernæringsforskeren som har vært med i 80 TV-programmer med Ingrid Espelid Hovig.

- Det er ikke alltid det lønner seg å skrike, jeg ønsker å fronte universitetet på en verdig måte, med gode og saklige argumenter for universitetets saker. Jeg har som mangeårig leder for Statens Ernæringsråd fått mange og gode kontakter med departementer og kjenner irrganger og veier i det politiske systemet, sier han.

Norum har jobbet ved UiO hele livet. Han har tidligere sittet i Det akademiske kollegium to ganger, én periode som studentrepresentant og én som dekan ved Det medisinske fakultet.

- Jeg er glad i universitetet og ønsker at vi skal få tilbake stoltheten over vår studie- og arbeidsplass. Universitetet i Oslo har forutsetninger for å gjøre det veldig bra, mener han.

- Anonymt kollegium

I motsetning til de to andre rektorkandidatene, Christian Hall og Knut Fægri, sitter ikke Norum i det nåværende kollegiet. Han er også kritisk til hvordan dette kollegiet fungerer:

- Jeg ønsker å få bedre kontakt mellom Kollegiet og fakultetene. At dekanene ser seg om etter en rektorkandidat utenfor Kollegiet, burde være et signal på at kontakten ikke fungerer som den skal. Jeg vil at de som velges som kollegiemedlemmer skal bruke store deler av sin tid til jobben. Kanskje burde de være saksforberedere og få ansvar for hvert sitt fakultet. Dagens kollegium er altfor anonymt, veldig mange, både studenter og ansatte vet ikke engang hvem som sitter der.

- Hva skiller deg fra dagens rektor?

- Lucy overtok som rektor i en vanskelig periode. Hun har skapt ro og gjort en god jobb innad. Jeg vil stort sett føre hennes linje videre, men være mer utadvendt. Vi har kjent hverandre fra ungdommen av, men har nok ulik arbeidsform. Som medisiner har jeg hele mitt liv lært å ta avgjørelser, jeg er som lege vant til å skjære igjennom, sier rektorkandidaten, som blant annet ønsker å få bort unødvendig rapportering, lage enklere administrative rutiner og få en raskere postgang.

Universitetsestetikk

Kaare R. Norum er interessert i kunst og kultur, og han er opptatt av universitetets estetikk:

- Vi må ta vare på universitetets kunst og gjøre det vakkert rundt oss, både det indre og ytre miljø. En pen arbeidsplass gir inspirasjon. Noen steder er det unødvendig stygt. Det første som ble plassert på den gode åpne plassen mellom Fysikkbygningen og Helga Engs hus, var fire store søppelcontainere. Dersom jeg blir rektor, skal jeg få dem bort, sier han.

 


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 06 1998
Publisert 30. apr. 1998 17:51 - Sist endra 1. sep. 2014 13:37
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere