UiO får minst per student

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 06 1998

Universitetet i Oslo får mindre penger per student enn de andre universitetene.

Av Marianne Tønnessen

MINST TIL UIO: Universitetet i Oslo får 69 000 kroner per student - minst av alle universitetene.

UiO kommer dårligst ut blant universitetene når en deler bevilgningene på studentmåltallet. Universitetet i Tromsø (UiTø) får mest per student, deretter kommer NTNU i Trondheim og Universitetet i Bergen (UiB).

Smådriftsulemper

- Jeg forstår hvorfor Tromsø får mye, de har spesielle regionale oppgaver og små miljøer. Ved NTNU er utstyrsbehovet spesielt stort. Men jeg synes det er vanskeligere å se forskjellen mellom universitetene i Oslo og Bergen, sier kollegiemedlem Magnus Rindal. - Selv om vi i Oslo har noen stordriftsfordeler, har vi også mange smådriftsulemper fordi vi har flere små fag. Tall fra 1996 viser dessuten at Oslo har nesten to tusen flere privatister enn Bergen, og mens Bergen har nesten 600 færre studenter enn måltallet, har vi over 300 flere enn vårt måltall.

Ingen kommentar fra KUF

I dag får UiO om lag 69 000 kroner per student, mens UiB får 76 000. Dersom de to universitetene skulle hatt like mye for hver student, måtte UiO fått en tilleggsbevilgning på 235 millioner kroner, eller redusert studentmåltallet med over 3000.
Ingen i ledelsen ved Universitets- og høgskoleavdelingen i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF) ønsket å kommentere denne saken.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 06 1998
Publisert 30. apr. 1998 17:51 - Sist endra 1. sep. 2014 13:37
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere