Hva skjer

Forrige Innhold Uniforum nr. 03 1998

Nytt fra Tøyen

Mineralogisk-geologisk museum
Tid og sted: kl.13 i 1. etasje, Geologisk museum.
1. mars: "Mineraldag" med salg av mineraler og bestemmelse av prøver ved Geologisk Museums Venner og konservator Gunnar Raade.
1. mars: "Leting etter mineralressurser: Betydning for kulturhistorie og sivilisasjon" ved førsteamanuensis Tom V. Segalstad.
Zoologisk museum
Tid og sted: kl. 13 i 1. etasje, Zoologisk museum.
8. mars: "En reise til Galápagos" ved cand.mag. Markus Hareide.
Dagny Tande Lids botaniske kunstutstilling
er åpen onsdag, torsdag, fredag og søndag kl. 12-15.

Tverrfaglig seminar i humanistisk kjønnsforskning: Gender and Religion

Tid og sted: torsdager i mars, kl. 14.15-16 i seminarrom 437, P.A. Munchs hus, Blindern.
5. mars: "Kjønn og religion i Europa: Nordisk statsfeminisme mot middelhavs-`mammismo'" ved professor II Kari Elisabeth Børresen, Institutt for kulturstudier.
12. mars: "Kjønn og seksualitet i norske kristne ungdomsmiljøer" ved Åse Røthing, Institutt for systematisk teologi.

Etnografisk museum

Søndag 1. mars kl. 12-15: Barnas søndag: Med aktiviteter, moro og spenning med samer som tema.
Torsdag 26. mars åpnes "Maya-regnskogens tapte rike". I denne utstillingen kobles arkeologiske gjenstander fra Mayarikenes storhetstid og nåtidige tekstiler - det hele i anledning av den norske rollen i fredsprosessen i Guatemala. Lenge var det et ubesvart spørsmål hvorfor de mektige mayaene forlot sine vakre byer i jungelen i Nord-Guatemala. Med utgravningene i Petexbatún har svarene kommet opp i dagen: Forholdet mellom natur og menneske var kommet ut av balanse. Utstillingen viser den spennende veien til ny innsikt om mayaenes historie. Sammen med de arkeologiske gjenstandene vises Petter Olsens framragende samling av nyere maya-drakter og andre tekstiler fra Guatemala. Utstillingen vises til og med 24. mai.

Det Norske Videnskaps-Akademi

Tid og sted: fredag 13. mars kl. 18. Temamøte i Høyesteretts bygning. Påmelding til møte og måltid på forhånd.
Omvisning ved høyesterettsjustitiarius Carsten Smith og riksantikvar Stephan Tschudi-Madsen. Foredrag ved professor Rune Slagstad om "Linjer i Høyesteretts historie" og ved høyesterettsjustitiarius Carsten Smith om "Høyesteretts stilling i dagens samfunn".

Forskerseminaret våren 1998

Tid: mandager kl. 18.15-20.
Sted: Seminarrom 300, Niels Henrik Abels hus, Blindern
2. mars: "Virtue and vice in the North. Samuel Lang and Scandinavia (1830s)" ved professor B.J. Porter (University of Newcastle upon Tyne).
9. mars: "Art, Commerce and Bourgeois Representation in Italy, Upper Germany and the Netherlands, 15th-17th centuries" ved professor Michael North (Ernst-Moriz Arndt-Universität, Greifswald).

U-landsseminaret

Tid: tirsdager kl. 18.15-20.
Sted: Auditorium 7, Eilert Sundts hus, Blindern
3. mars: "Må u-landene betale for våre miljø-ødeleggelser?" Debatt: Asbjørn Torvanger, CICERO, Alfred Fidjestøl, Natur og Ungdom, Håvard Vaggen Malvik, Fremtiden i våre hender og Snorre Kverndokk, Institutt for sosialøkonomi ved Universitetet i Oslo.
10. mars: "Katastrofehjelp og medienes rolle". Innleder: Svein Mollekleiv, generalsekretær i Norges Røde Kors.

Senter for høyere studier

Tid og sted: tirsdager kl. 19 i Vitenskapsakademiets lokaler i Drammensveien 78.
3. mars: "Edvard Grieg, Bjørnstjerne Bjørnson og Ole Bull: Norsk musikk i Amerika" ved professor Camilla Haugen Cai, Ohio, USA.
10. mars: "Komponisten Edvard Grieg - forbildet med den store slagskygge. Ettergenerasjonenes søking etter eget ståsted" ved førsteamanuensis Arvid Vollsnes, Universitetet i Oslo.

Tverrfaglige forelesninger, Avdeling for kunsthistorie

Tid og sted: onsdager kl. 18.15, Seminarrommet, 1. etasje, St. Olavs gate 29.
4. mars: "Teologi - Ikonografi" ved professor Geir Hellemo, Det teologiske fakultet.
11. mars: "Skandinavers reiser til Roma 1850-1900" ved professor Anne Eriksen, Avdeling for folkloristikk.

ARENA - Forskerseminar

Tid og sted: kl. 14.15-16 i Eilert Sundts hus, Blindern (ARENAs seminarrom, 5. etasje).
3. mars: "The EU and concepts of negotiated order in Europe" ved Michael Smith. Loughborough University.
24. mars: "The Institutional and Foreign Policy Implications of an EU enlargement in stages" ved Karen Smith, The London School of Economics and Political Science.

Colloquia at the Mineralogical-Geological Museum

The colloquia are held on Tuesdays at 14.15 in the lunch room (4th floor) or in the new lecture room (1st floor).
March 3.: "The Oslo Rift: New and old perspectives" by Bjørn Sundvoll.
March 10: "SIMS detrital zircon ages from the Precambrian of South Norway" by Geert-Jan de Haas.

Senter for kvinneforskning

Tid og sted: søndag 8. mars kl. 20 på Black Box Teater: Danseforestillingen "Til Elise" etterfulgt av en paneldebatt. Billetter kr. 75.-. Påmelding tlf. 22 85 89 30.

Tid og sted: torsdag 12. - lørdag 14. mars, seminarrom U30, Helga Engs hus, Blindern: Forskerkurset "Ungdom, kjønn og medier". Påmelding tlf. 22 85 89 30.

Tid. og sted: fredag 13. mars kl. 9.15-16.15 i seminarrom 231, Helga Engs hus, Blindern: "Kronisk tretthetssyndrom - eller bare litt sliten?"

Kveldskurs i u-landsmedisin og internasjonal helse

Tid: annenhver tirsdag fra kl. 17 til ca. kl. 19.
Sted: Auditoriet, rom 1209, 1. etasje, Laboratoriebygget, Ullevål sykehus.
Påmelding: Seksjon for internasjonal helse, Ullevål terrasse, PB 1130 Blindern, 0317 Oslo eller ved frammøte på kurset.
3. mars: "Polioprosjekt i Kina fra A til Å" ved Hans Tore Leithe, Misjonssekretær i Den norske misjonsallianse.
17. mars: "Laboratoriearbeid under utfordrende forhold i distrikter i Etiopia" ved bioingeniør Torunn Haukvik.

HFs etikkseminar

Tema: "Hva er kasuistikk?" Om moralsk læring og refleksjon i tilknytning til forbilder og eksempler.
Tid og sted: kl. 14.15-17, auditorium 1, Sophus Bugges hus, Blindern.
5. mars: "Modellæring og altersentrisk deltakelse hos spedbarn og småbarn" ved professor Stein Bråten, Institutt for sosiologi og "Prototyper og relevans" ved Universitetslektor Jo Sivertsen, Institutt for filosofi.

Seminaret i vitenskapsteori

Tid og sted: fredager kl. 14.15-16 i seminarrom 2, Sophus Bugges hus, Blindern.

27. februar: "Sammenslåingen av forskningsrådene - eller hvordan universitetene satte seg utenfor" v/Hans Skoie, fagsjef ved NIFUog professor II i studier av forskningspolitikk ved NTNU.
6. mars: "Dialogisme og epistemologi" ved Ragnar Rommeltveit.
13. mars: "Naturvitenskap og humanioras krise" ved Thorsten Nybom.

Psykososialt senter for flyktninger

Tid og sted: onsdager kl. 16.15-18 i auditorium 3, 1. etasje, Eilert Sundts hus, Blindern.
11. mars: "Refleksjoner rundt kjønnsperspektiv i forståelse av flyktningpasienten" ved fungerende senterleder, overlege dr.med. Solveig Dahl, Psykososialt senter for flyktninger.

Rikshospitalets forskningsseminarer

"Amyloidosis, prions and other protein storage diseases"

Tid: kl. 15-17.
Sted: Auditorium 2 i Patologibygningen.
Mandag 2. mars: "Classification. Pathogenetic mechanisms" ved Gunnar Husby, "Alzheimer's disease: scientific update" ved Knut Engedal, Ullevål sykehus, "The neuropathology of Alzheimer's disease" ved Kari Skullerud, "Prion related encephalopathies" ved Michael Tranulis, Inst. of veterinary sciences og "Renal transplantation in amyloid disease. Clinical experience at Rikshospitalet" ved Anders Hartmann.

Aristoteles' poetikk: Interpretasjon og resepsjon

Tid og sted: fredager kl. 12.15-14 i seminarrom 51, Niels Treschows hus, Blindern.
13. mars: "Poetikken innenfor rammen av Aristoteles' filosofi" ved Eyjolfur Emilsson, Hallvard J. Fossheim og Tor Martin Møller.
Poetikkseminaret vil inngå som et ledd i forskerutdanningen ved HF-fakultetet. Nærmere opplysninger kan fås hos prosjektlederne: professor Øivind Andersen, Klassisk og romansk institutt (p.b. 1007 Blindern, tlf. 22 85 79 28) og førsteamanuensis Jon Haarberg, Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap (p.b. 1013 Blindern, tlf. 22 85 43 25).

Seminarer på Senter for teknologi og menneskelige verdier

Tid og sted: onsdager kl. 14.15-16 i seminarrom 8, TMV-senteret, Forskningsparken, Gaustadalleen 21, 0371 Oslo, tlf. 22 95 88 30. E-post: y.e.solbakken@tmv.uio.no
"Emner fra norsk industrihistorie etter 1945" 6 ganger, fra og med 18. februar (25.2., 4.3., 11.3., 18.3. og 25.3.).

Senter for studier i vikingtid og nordisk middelalder

Våren 1998: "Gravhaugen i nordisk vikingtid".
Tid og sted: mandager kl. 12.15-14 i Forskningsparken, plan 2, møterom 7, Gaustadalleen 21.
2. mars: "Haugen som gravplass, kultstad og maktsymbol i skriftlege kjelder" ved Magnus Rindal, Universitetet i Oslo.
9. mars: "Halvdan Svartes liv og død" ved Magnus Rindal, UiO.

Muntlighet/skriftlighet i middelalderen. Middelaldersenteret har i samarbeid med Historisk institutt invitert Rosamond McKitteric fra universitetet i Cambridge til å holde to gjesteforelesninger:
Mandag 2. mars kl. 15.15-17 i seminarrom 2, brakke 1 (på plenen ved siden av Sophus Bugges hus) innleder hun om "The role of the book in the migration of ideas in the Middle Ages".
Tirsdag 3. mars kl. 10.15-12 i seminarrom 504 i Eilert Sundts hus vil hun forelese om "Literacy and Memory".
McKitteric er professor i historie i Cambridge. Hennes spesialområde er frankerne og perioden 700-900. Forskningen hennes er mentalitetshistorisk orientert, konsentrert om etablering av skrift som kommunikasjonsmiddel i et muntlighets/skriftlighets-perspektiv.

Bertolt Brecht - 100 år

"Musen Macht Männlichkeit"
I anledning av at det i 1998 er hundre år siden Bertolt Brecht ble født, vil Germanistisk institutt ved Universitetet i Oslo arrangere et internasjonalt vitenskapelig symposium der aspekter ved Brechts liv og verk blir fremstilt og diskutert. Det vil videre i perioden februar-april bli vist en plakatutstilling på Blindern, og Blindern Filmklubb vil vise filmatiseringer av Brechts stykker og filmer som han selv har regissert.
Symposiet med foredrag og diskusjoner vil finne sted den 27. og 28. mars i Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, mens teatermatineen "Brecht på norsk - dikt og songar" vises den 28. mars i Det Norske Teatret kl. 14-15. Arrangementene er åpne for alle interesserte. Avgiften for deltakelse i symposiet er kr 200,-, for studenter kr 100,-. Påmelding til symposiet sendes Germanistisk institutt Universitetet i Oslo, Postboks 1004 Blindern, 0315 Oslo innen 1. mars 1998.

Jubileumsseminar

I anledning av avdelingsoverlege, professor Sverre Olaf Lies 60-årsdag inviteres til et seminar fredag 27. februar 1998, kl. 11-13.30 i Barneklinikkens auditorium, Rikshospitalet.


Forrige Innhold Uniforum nr. 03 1998
Publisert 25. feb. 1998 17:24 - Sist endra 1. sep. 2014 13:36
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere