Kurs/stipend

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 03 1998


 

Utlysing av stipend

Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) lyser med dette ut et stipend på kr 10 000 til doktorgradsstudenter eller studenter på hovedfagsnivå i pedagogikk/sosialpedagogikk eller 4. avdelingsstudenter i embetsstudiet i pedagogikk. Doktorgraden/hovedoppgaven må ha som hovedtema: Samarbeid mellom hjem og skole. Spørsmål kan rettes til fungerende daglig leder John Turner, tlf. 22 24 75 60, eller til førstekonsulent Ingebjørg Johannessen, tlf. 22 24 75 61. Søknader sendes til: Foreldreutvalget for grunnskolen, postboks 8119 Dep, 0032 Oslo. Søknadsfrist er 1. mai 1998.

A/S Norsk Varekrigsforsikrings Fonds prisbelønning for yngre forskere 1998

Fondet avsetter hvert år et beløp til prisbelønninger. For 1998 er avsatt kr 15 000,-. Beløpet kan utdeles til norske forskere innen naturvitenskap og samfunnsøkonomi som belønning for fremragende vitenskapelig arbeid. Forslagsrett har professorer ved de matematisk-naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige fakulteter ved landets universiteter, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Norges landbrukshøgskole og Norges handelshøyskole. Belønningen kan ikke tildeles en person som har forslagsrett. Det bør spesielt tilstrebes å bruke belønningen som en oppmuntring til yngre forskere, enten enkeltpersoner eller en samarbeidsgruppe av forskere. Forslag sendes direkte til styret for Nansenfondet og de dermed forbundne fond v/Robert Vaagan, Drammensveien 78, 0271 Oslo. Fristen er 1. mars 1998.

 

Inger R. Haldorsens legat til fremme av vitenskapelig arbeid

Tildeling fra dette legat skal skje til kvinner som driver vitenskapelig forskning og som er tilknyttet norske universiteter og høyskoler. Arbeidet kan omfatte alle sider av vitenskapelig virksomhet. Søknadsfrist er 16. mars 1998 for tildelinger som skal skje i mai 1998. Det skal benyttes eget søknadsskjema som vil bli tilsendt etter skriftlig anmodning til Advokatfirmaet Gjesdahl & Co., Strandgaten 18, 5013 Bergen.

 


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 03 1998

Publisert 25. feb. 1998 17:24 - Sist endra 1. sep. 2014 13:36
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere