Småstoff

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 03 1998

Skidag utan snø

{short description of image}SNØ: Stemningsbilete frå Skidagen ved UiO i 1973. Det var frå den tida det framleis var snø i Oslo om vinteren. (Arkivfoto)

Det blei berre ein lang fottur til festlokalet Sportsstua på Frognerseteren for dei rundt 100 UiO-tilsette som hadde tatt turen til Nordmarka for å delta på skidagen som Velferdsutvalet skipa til førre torsdag. Undervegs blei det også tid til ein del idrettsøvingar. Der imponerte nok driftsleiar Knut Erik Olsen ved Teknisk avdeling mest. Ikkje berre klarte han å sykla til Kikut og tilbake om Sørkedalen, han klarte også å vinna eit tre kilometer langt løp etterpå. Men både dei sprekaste og dei mindre spreke stilte opp rundt same bord då middagen blei servert på Sportsstua noko seinare. Og då blei det dans til langt fram imot midnatt.

Formidlingsprisen 98

"Hva driver de egentlig med ved dette universitetet?"

Hvem kan svare på det? Hvor er de gode forskningsformidlerne? Hvem klarer å få politikere, kommende studenter og folk flest til å se at aktiviteten ved Norges største universitet er viktig og fascinerende?

Forskningsformidlingsprisen 1998 for Universitetet i Oslo skal deles ut av rektor Lucy Smith på årsfesten 2. september. Prisen er på 50 000 kroner.

En jury står klar til å ta imot forslag til kandidater. Grunnenheter, fakulteter og grupper av ansatte og studenter kan foreslå. Forslagene skal være begrunnet og vedlagt relevant dokumentasjon.

Forslagene sendes Informasjonsavdelingen, postboks 1076, Blindern innen 15. mars, og merkes Forskningsformidlingsprisen 98.

Barnehageopptak

Alle tilsatte i minst 3/4 stilling ved Universitetet i Oslo har anledning til å søke opptak for sin barn. Personer i rekrutteringsstillinger på alle nivåer lønnet av eksterne kilder har adgang til å søke dersom de har minst 3/4 av sin arbeidsplikt ved UiO og betaler overhead til UiO. Med arbeidsplikt menes forskning, forskerutdanning og pliktarbeid. Søknadsfrist er 15. mars 1998. Søknadsskjema for opptak fås i Organisasjons- og personalavdelingen, Administrasjonsbygningen, 5. etasje, eller vil bli tilsendt ved henvendelse på tlf. 22 85 63 81 eller 22 85 62 25.

Laud-premie: Tur til Roma

Studenter som får laud på grunnfag i kunsthistorie, får nå tilbud om å ta deler av mellomfaget ved det amerikanske John Cabbot University i Roma, på et nivå som Avdeling for kunsthistorie godkjenner. Lån, reisestipend og dekning av gebyr ordnes gjennom Lånekassen.

- På sikt kan det også bli mulig å få utdannelse fra Australia godkjent i Norge, sier studiekonsulent Kristin Devor ved Avdeling for kunsthistorie til Aftenposten.

Ny leiar for Velferdsutvalet

Liv Håskoll Hansen frå Forskarforbundet er valt til ny leiar for Velferdsutvalet ved Universitetet i Oslo. Ho overtar etter Reidar Hovinbøle som har representert arbeidsgjevarsida i utvalet. Styrar for Institutt for lærarutdanning og skuleutvikling Anders Isnes blei valt til ny nestleiar.

Jahre-pris

Utdelingen av Anders Jahres medisinske priser vil i år finne sted i Universitetets Aula fredag den 16. oktober klokka 18.00. Siden begynnelsen av 1980-årene har prisen alltid blitt delt ut den siste fredagen i september. Årsaken til at det ikke skjer i år, er at den da ville ha kollidert med Oslo-skolenes høstferie, opplyser førstekonsulent Helga Bjørnes ved Universitetsdirektørens kontor til Uniforum. Hun ber alle som er interessert i disse prisene om å merke seg denne datoen.

Nøtter

{short description of image}1 Hvem er dette?

2 Hvor mange medlemmer har Kollegiet?

3 Hvem var Moltke Moe?

4 Hvor på UiO kan du finne Victoria cruziana?

5 Hva står forkortelsen IFI for?

Svar:

1 Nils Butenschøn, førsteamanuensis ved Institutt for statsvitenskap

2 13

3 Norsk folklorist (1859-1913) og professor ved UiO

4 Victoria cruziana er en kjempevannlilje som vokser i Victoriahuset i Botanisk hage

5 Institutt for informatikk


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 03 1998
Publisert 25. feb. 1998 17:24 - Sist endra 1. sep. 2014 13:36
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere