Klipp fra akademia

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 03 1998

Mer fra Verdikommisjonen

Verdikommisjonen er selvfølgelig ikke noe sosialistisk prosjekt, men et klart tegn på at høyrevinden er i ferd med å snu. Aksjemeglere med fantasilønner er ikke spesielt populære for tida, folk etterlyser andre verdier. Legg merke til hvor stiller det er om kommisjonen i grådighetskulturens hovedorgan, Dagens Næringsliv. Det er dette Bondevik har forstått, og med opprettelsen av Verdikommisjonen gjorde han et genialt trekk. Dette er en gruppe som kommer til å fortsette, og denne verdiprosessen vil sette en slags dagsorden - uansett om Kjell Magne og resten av laget må gå, sier medlem av Verdikommisjonen, professor Reidar Almås til Universitetsavisa.

Universitetsavisa, 12. februar 1998

Løk og Tele Danmark

Nis Juel Clausen er på flere punkter kritisk over for statens fremgangsmåde i forbindelse med salget af Tele Danmarks aktier til Amneritech. men om staten har handlet uetisk er vanskeligt at afgøre, mente han og illustrerede sin gennemgang af sagen med et billede: - Det er som at skrælle løg, du arbejder dig innad lag for lag, og til sidst står du med ingenting og tårer i øjnene.

Nyt fra Odense Universitet, 13. februar 1998

Fem maktutgreiarar klare til påske

Regjeringa vil innan påske oppnemne ei gruppe på tre - fem personar som skal drive maktutgreiing i fem år framover. Dei får eit budsjett på 49 millionar. I tillegg vil det truleg bli oppretta eit rådgjevande utval og ei nordisk referansegruppe som skal assistere maktutgreiarane. Dette kom fram under LOS-senteret og Norges forskningsråd sitt seminar i Bergen torsdag 5. februar.

På Høyden, 18. februar 1998

- Norge kan ikke leve av renter

- En nasjon kan ikke leve av renteinntekter. Det eneste oljefondet som vil ha noen verdi på lengre sikt, er et fond av kunnskap hos landets innbyggere, sier forskningssjef Erik S. Reinert i Norsk Investorforum.

Forskning 1/98

- Ikke det klokeste vi har gjort!

- Jeg tror du har helt rett i at vi ikke alltid ser de helhetlige løsningene, og det er ikke tvil om at en god del av studentveksten i forrige periode, og før det igjen, det skjedde ut fra et voldsomt behov for at ungdom skulle få en mulighet - og den dimensjoneringsmeldingen vi holder på med nå, den burde vi egentlig hatt da. - Og i ettertid er jeg jo urolig for at - samtidig som vi så behovet for førskolelærere, lærer- og helseutdanningene, så åpnet vi universitetene. Og det var jo et studentkrav. Men i ettertid så er jeg i tvil om det vi gjorde der, om ikke vi i stedet skulle ha målretta mer midler. Jeg føler meg ikke sikker på at det er det klokeste vi har gjort.

Kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun til Studentstatus 1/98


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 03 1998
Publisert 25. feb. 1998 17:24 - Sist endra 1. sep. 2014 13:36
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere