Notiser

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 03 1998

Ny leder i Kollegierådet

{short description of image} Dekan ved Det teologiske fakultet, Trond Skard Dokka, er valgt til ny leder av Kollegierådet. Han overtar etter Frederik Zimmer. Student Anne Helene Tveit Molaug er ny nestleder, og Olav Svorstøl fra NTL er tredje medlem i Kollegierådets arbeidsutvalg.

NY LEDER: Trond Skard Dokka.

Nordens høyest utdannede

29 prosent av Norges befolkning mellom 25 og 64 år har høyere utdannelse. Dette er mer enn i både Sverige og Danmark, i følge tall fra OECD.

Det er særlig den yngre delen av befolkningen som har fullført utdannelse fra universitet eller høgskole. I aldersgruppen 25-44 år har om lag en tredel av nordmennene høyere utdannelse.

18 prosent av Norges voksne befokning har universitetsutdanning. I resten av Norden er det tilsvarende tallet 14. Bare Nederland og USA har en høyere andel av universitetsutdannede enn Norge.

Grete Knudsen: -Ikke knytt forskningspenger til studenttall!

- Universitetene må få overført forskningsmidler uten at de er knyttet til studenttall, sier leder for Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité, Grete Knudsen til Norges forskningsråds avis Forskning.

- Dessuten har vi jo ordningen med at universitetenes bevilgninger til forskning er knyttet til studenttall, sier hun videre. Det har vært et greitt prinsipp så lenge det bare gikk oppover, men det er jo ikke greitt når det går nedover. Nå risikerer vi å sette grunnforskningen i en skvis. Ut fra dette har komiteen bedt statsråd Lilletun gå inn i hele problematikken, og at vi får konklusjonene fremlagt med den bebudede forskningsmeldingen.

Kollegiet garanterer for utstilling

Kollegiet har slutta seg til at Universitetet i Oslo stiller ein utstillingsgaranti for gjennomføringa av vandreutstillinga "Missing Links - alive" dersom det ikkje blir gitt statleg garanti av Kulturdepartementet. Føresetnaden er likevel at musea på Tøyen samarbeider med Det matematisk-naturvitskaplege fakultetet om gjennomføringa av utstillinga. MN-fakultetet har tidlegare stilt seg svært kritisk til utstillinga fordi den tidsmessig kolliderer med den planlagde omorganiseringa av musea på Tøyen sommaren 1999. Fakultetet har difor tidlegare rådd universitetet til å utsetja gjennomføringa av utstillinga til omorganiseringa av musea er gjennomført.

Idehistorikere på nettet

De to idéhistorikerne Lars Unneberg og Lars Egedius Helle ved UiO har pønsket ut et nettbasert undervisningsopplegg som de arbeider med å få inn i grunnskolen, i den videregående skole og i høyskoler. Prosjektet blir støttet av Kirke-, utdannings og forskningsdepartementet .

- Målet er å bli en dominerende aktør innen formidling av humaniora og samfunnsfag. Vi kan tilføre undervisningen en kombinasjon av tekst, video, film, bilder og lyd. Vårt undervisningsopplegg gjør det mulig for elevene å samarbeide interaktivt om en oppgave, og er et utmerket tillegg til læreren og læreboka, forteller Unneberg.

Database til Alexandria

Det nye biblioteket i Alexandria, som er tegnet av det norske arkitektfirmaet Snøhetta, vil få en database i gave fra den norske stat ved åpningen i 1999. Kulturdepartementet vil finansiere gaven. Innholdet i databasen vil bli utarbeidet av Forum for ytringsfrihet. Den vil inneholde en verdensoversikt over bøker og aviser som er sensurert av statlige organer på politisk, religiøst eller moralsk grunnlag i dette århundret. Hovedformålet med registreringen er å samle materiale til forskning og undervisning. Databasen skal dessuten skape bevissthet om menneskerettigheter. Nasjonalbibliotekene vil være sentrale samarbeidspartnere, og opplysninger vil etter alt å dømme bli innhentet fra tre til fire biblioteker eller andre sentrale kilder på alle kontinenter. Det norske nasjonalbiblioteket skal ha faglig tilsyn med databasen. Det nye biblioteket i Alexandria er på 68 000 kvadratmeter, fordelt på ti etasjer. Til sammenligning er det nye UB som nå bygges på Blindern, på 30 000 kvadratmeter og har fire etasjer.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 03 1998
Publisert 25. feb. 1998 17:24 - Sist endra 1. sep. 2014 13:36
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere