Nynorsk i Uniforum

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 03 1998

Finnes det kanskje flere mållover? spør Per Holck.

Da jeg i mitt innlegg i Uniforum klaget over at halve avisen var skrevet på nynorsk, håpet jeg det ville resultere i en litt annen reaksjon enn den som presenteres i avisens nr. 1/1998. Førsteamanuensis Dagfinn Worren kan ikke ha lest innlegget skikkelig, for selvsagt er det flere ansatte ved UiO som snakker nynorsk, ja kanskje kinesisk for alt det jeg vet, og det må de gjerne fortsette med. Det jeg skrev - med kursiv! - var at man i Oslo ikke snakket nynorsk. Jeg velger faktisk å se bort fra innflyttere og deres hjemlige språkform, som neppe bør bli normgivende for den by eller landsdel de flytter til.

Førsteamanuensis Worren hevder, som så mange før ham, at UiO som en statlig institusjon skal følge "mållova", og utgi sitt trykte materiale på nynorsk i samsvar med den i "minst 25 prosent".

Nå har jeg tatt denne loven for meg ("lov av 11.4.1980 om målbruk i offentleg teneste"), og kan der ikke finne ett eneste sted hvor denne prosentandelen er angitt. Finnes det kanskje flere mållover? Den jeg har for hånden, sier blant annet at loven for statstjenesten skal gjelde bare for den administrative delen av "ein undervisningsverksemd", som vel UiO må sies å være. Den sier videre at statsorganer "med særleg tilknytning til ein kommune", eller som har et avgrenset område som "tenestekrins", skal benytte stedets målform. Er betegnelsen "Universitetet i Oslo" bare en talemåte? I så fall bør kanskje "Det kongelige Frederiks" komme til heder og verdighet igjen.

At nynorsk og bokmål skal være likestilte, i den forstand at ingen skal diskrimineres, er vel alle enige om. Det er også det som er meningen med målloven.

Jeg mener at lovene våre er til
for å følges, og ikke som enkelte vil -
fortolkes og vris så de passer for dem,
når særinteressene skal presses frem.
Selv nynorske særinteresser bør lære
å være det loven har ment de skal være!
Blant dem som ikke vet det
er Universitetet!

Per Holck
professor, dr.med., Anatomisk institutt


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 03 1998
Publisert 25. feb. 1998 17:24 - Sist endra 1. sep. 2014 13:36
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere