Budsjettet må revideres

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 03 1998

Kollegiet må snarest revidere årets budsjett, skriver Ingolf Kanestrøm og Bent Natvig.

Vi viser til høstens diskusjoner i Uniforum om kutt i rammene til fakultetene. Nå foreligger de første konsekvensene, og de er så alvorlige som vi beskrev allerede 16. oktober.

I forhold til utviklingen virker det som Kollegiet ikke har forstått alvoret i situasjonen eller er handlingslammet. Så sent som 9. desember, lenge etter at kuttene i statsbudsjettet var kjent, vedtok f.eks. Kollegiet å gi universitetsdirektøren fullmakt til å sluttføre forhandlingene om leie av, etter vår mening særdeles dyre, arealer i Forskningsparken, byggetrinn II til bl.a. det nye Senter for multimedieforskning. Bare studentrepresentantene forsto hvilken vei dette bar, og stemte i mot. Vårt hovedpoeng er at Kollegiet nå snarest må revidere årets budsjett for å sikre en optimal utnyttelse av eksisterende ressurser. Dette er praksis i Stortinget, der en gjennomgår konsekvensene av budsjettbehandlingen og foretar de nødvendige justeringene. Først når hullene i eget forsvar er rimelig tettet, er det hensiktsmessig å gå i angrep for å prøve å sikre nye bevilgninger. Så profesjonelle må vi være, og så profesjonelle må vi virke utad.

Slik vi har forstått ledelsen, var Kollegiets opprinnelige hensikt å kutte fakultetenes rammer med 3 prosent i 1998 og videre i de neste årene. Rektor sier nå i sitt svar til Olav Gjelsvik i siste Uniforum at planen var å redusere aktivitetene både i 1998 og 1999 for å opparbeide et "overskudd" til å ta eventuelle kutt. Hva som lå i dette, er høyst uklart. Vi er kjent med at Kollegiet hadde planer om å sikre et "behov for en beskjeden økning i sitt økonomiske armslag" til 48,8 mill. kroner. Dersom Kollegiet ønsket å sette de inntrukne midlene inn i ny varig aktivitet, for eksempel i et nytt senter med høy husleie og tilhørende driftsmidler, vil det ikke bli noe overskudd, men ytterligere innstramninger på aktiviteten for øvrig.

I vårt tidligere innlegg påpekte vi at et kutt etter Kollegiets vedtak ville ramme blindt. La oss bare nevne et eksempel som illustrerer dette. Ved Institutt for geofysikk må, mest sannsynlig, to av tre stipendiatstillinger stå ledige, da det ikke er andre ledige stillinger. Dette er naturligvis svært beklagelig, da det går utover rekrutteringen. Dessuten reiser det spørsmål om hvordan dette samsvarer med universitetets og samfunnets prioriteringer. Er det strategisk å svekke et sentralt miljøfag i disse "Kyoto-tider" når Kollegiet selv har miljø som satsningsområde?

Nå ville det naturligvis være galt å antyde at alt bare er svart. I den vanskelige situasjonen miljøene er kommet opp i, har ledelsen vist vilje til å løse konkrete problemer. Som eksempel kan nevnes forsikringsmatematikk, som UiO har et spesielt ansvar for. Ledelsen har nå gitt grønt lys for at et professorat kan utlyses. Det er bra, men hvordan stillingen skal finansieres er ikke klarlagt. Det bør etter vår mening opprettes en liten sentral post, avsatt av eksisterende sentrale midler, som kan ta seg av helt spesielt presserende oppgaver. Dette bør bygges inn i et revidert budsjett.

I siste nummer av Uniforum sier kollegierepresentanten Christian Hall at han ønsker å stille som rektorkandidat, og at han ønsker en mer aktiv ledelse. Det siste er nødvendig. Men det handler også om interne forhold. Han har ikke med sin stemmegivning markert uenighet med flertallet i Kollegiet i saker med alvorlige økonomiske konsekvenser for fakultetene. Innvendinger under møter kan ikke gi ansvarsfraskrivelse. Det må stilles strengere krav til mot hos en rektorkandidat. Etter vår mening bør en starte med å lete etter rektorkandidater utenfor det sittende Kollegium.

Ingolf Kanestrøm
Professor, Institutt for geofysikk

Bent Natvig
Professor, Matematisk institutt


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 03 1998
Publisert 25. feb. 1998 17:24 - Sist endra 1. sep. 2014 13:36
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere