Tallene på bordet

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 03 1998

Klare tall og åpenhet vil muligens gjøre kuttene lettere å svelge, skriver seks professorer i biologi.

Ved Biologisk institutt er vi nå bedt om å lage budsjetter som skal reflektere et 5-10 prosents kutt for neste år. Dette kommer på toppen av årets kutt. For vårt institutt betyr en slik nedskjæring trolig at vi må vurdere å redusere studentopptaket ytterligere, nedlegge kurs, nedlegge enkelte biologiske fag, nedlegge serviceavdelinger, slik som for eksempel studieseksjonen, og eventuelt si opp vitenskapelige og andre ansatte.

På tross av forespørsler til økonomiavdelingen har det ikke lyktes å få frem tall for hvor mye av kuttene i år og fremover som skyldes reduserte rammer til UiO fra storting og regjering, og hvor mye som skyldes ekspansive tiltak slik som innredning av nye UB, opprettelse av et nytt multimediesenter, anskaffelse av papirindustriens gamle bygg i Gaustadbekkdalen og eventuelt andre kostbare nye tiltak vi ikke har oversikt over (IT-senter på Fornebu?). Det må gå an å gi et ukontroversielt økonomifaglig svar på disse spørsmålene. Klare tall og åpenhet vil muligens gjøre kuttene lettere å svelge.

Fra rektoratet vil vi gjerne få opplyst hvorvidt man på bakgrunn av den vanskelige situasjonen vurderer å legge frem forslag om mer ambisiøse administrative innsparinger enn den minimumsløsning som Kollegiet valgte som resultat av Effektiviseringsprosjektet. Som kjent kan det spares 330 stillinger om vi går ned på svensk nivå.

Vi vil også gjerne vite hvilke kostbare nye prosjekter som er under planlegging, og som fører til at vi beordres til å budsjettere med så store kutt. Vurderer rektoratet nå å fremme forslag om ikke å gjennomføre noen av de planlagte nye tiltakene? Vurderer man for eksempel. Å utsette innredningen av nye UB for å la bygningen stå tom et par års tid som et monument over menneskelig dårskap?

John Gray, Kristian Gundersen, Arne Løvlie, Gšran Nilsson, Olav Sand og Tore Slagsvold
Professorer, Biologisk institutt


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 03 1998
Publisert 25. feb. 1998 17:24 - Sist endra 1. sep. 2014 13:35
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere