"Begredelighet" og rekruttering

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 03 1998

Vi skal fremstå som et attraktivt sted for de beste av våre uteksaminerte kandidater, skriver Grethe Fjeld Heltne.

I de siste numrene av Uniforum har begredeligheten ved UiO blitt tydeliggjort og utdypet. Jeg skal ikke bestride realitetene, men signaleffekten bekymrer meg i et rekrutteringsperspektiv. Universitetet står foran et betydelig erstatningsbehov frem mot år 2010. Vi er ikke konkurransedyktige på lønn, men bestreber oss på å legge til rette for arbeidsvilkår som byr på fleksibilitet og romslighet.

Bekymringen min ble tydeliggjort sammen med en gruppe kvinner i vitenskapelige stillinger. En dyktig stipendiat lurte på å hoppe av sin akademiske karriere fordi hennes flotte forbilder, kvinnelige professorer, ga uttrykk for å ha en traurig tilværelse. Ville hun bevisst gå inn i en jobb med slike utsikter? Hun hadde mange andre gode muligheter innen offentlig sektor. Da våknet plutselig hennes kollegaer og frembrakte i tur og orden gode argumenter for å velge en akademisk karriere. Entusiastisk ga de uttrykk for at de fikk holde på med det de aller helst ville, de hadde stor frihet, det var et privilegium å være sammen med studentene, de fikk muligheter til å reise, oppgavene var allsidige og morsomme, de kunne ikke tenke seg noe annet.

Hvordan skal vi klare å synliggjøre de lysere sider i vårt akademiske liv?

Hvilket valg gjør den begavede stipendiat?

Grethe Fjeld Heltne
Personaldirektør


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 03 1998
Publisert 25. feb. 1998 17:24 - Sist endra 1. sep. 2014 13:36
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere