Mer om budsjettkutt

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 03 1998

Hvis UiO fortsatt får redusert sine bevilgninger, er jeg ikke i tvil om at visse aktiviteter må kuttes ut, skriver Lucy Smith.

I budsjettkutt-tider blir det mange brev å svare på. Professor Ole Sejersted hevder i sitt innlegg i Uniforum nr 1/98 at jeg ikke har kommentert alle hans ærend i hans innlegg i nr. 18/97 om forskningens arnested. Det er riktig, men dels skyldtes dette at jeg ikke helt skjønte hvilke ærend han var ute i, dels dreier dette seg om spørsmål som krever større plass enn det som står til rådighet i Uniforum. Jeg henviser til min kronikk i Aftenposten 16.2.

Han etterlyser - med god grunn - et bedre budsjettverktøy. Det er et spørsmål universitetsledelsen er svært opptatt av, og som ØPA har arbeidet med i de siste årene. Vi innfører gradvis en ny budsjettmodell, som bl.a. opererer med et eget forskningsbudsjett. Men dette er komplisert, og det gjenstår mye før vi kan si oss helt fornøyd.

Sejersted ber videre om "en begrunnelse for at flate budsjettkutt er bedre enn å kutte enkelte aktiviteter". Men selvsagt mener ikke jeg - eller andre i ledelsen - at dette gjelder generelt. Flate kutt er sjelden heldig, men når nedskjæringen kommer brått på, vil dette ofte være det eneste alternativet på kort sikt. Hvis UiO fortsatt får redusert sine bevilgninger, er jeg ikke i tvil om at visse aktiviteter må kuttes ut, for å bevare kvaliteten på det vi skal drive med. Vurderingene her må naturligvis først og fremst skje i de enkelte fagmiljøer. Hvilke faglige aktiviteter et universitet skal drive med, bør for øvrig til enhver tid være under vurdering. Det er jo også slik at selv i nedgangstider må vi sette i gang nye aktiviteter; universitetet må ikke stagnere.

Nå er forholdet for øvrig at fordelingen for 1998 ikke skjedde ved flate kutt alene, flere fakulteter fikk større kutt enn de om lag tre prosentene som det har vært snakk om. Videre er vel Sejersted klar over at vi har en relativt desentral budsjettstyring, slik at det vil være opp til det enkelte fakultet hvordan kuttet skal fordeles videre i fagmiljøene.

Sejersted synes å mene at undervisningen prioriteres på bekostning av forskningen. Siste nummer av Uniforum og studentenes nødrop viser at det ikke er riktig når det gjelder årets budsjett. I første omgang er det nå særlig hjelpe- og timelærerundervisningen som er blitt kuttet ut, nettopp fordi det er der vi kan spare inn penger på helt kort sikt. Det er et problem for oss at en så stor del av våre ressurser er bundet opp i faste lønnsmidler. Når det gjelder forholdet mellom forskning og undervisning, står det fast - i gode og onde tider - at de vitenskapelig ansatte skal fordele sin tid likt mellom forskning og undervisning, jfr særavtalen (som kjent bygger vi på en gjennomsnittlig fordeling med 45 prosent til forskning, 45 til undervisning og 10 til administrasjon). Det synes å fremgå av Sejersteds første innlegg at den nye studieordningen på Med.fak. fører til at alle der nå må oppfylle sin undervisningsplikt. Det betyr i så fall at de kommer på linje med de andre fakultetene, og jeg opplever ikke det som et stort problem.

I sitt første innlegg hevdet Sejersted at universitetene er i ferd med å forvitre som forskningens arnested. Jeg svarte at jeg var uenig i det, og at universitetene fortsatt vil være de viktigste forskningsinstitusjonene i landet. Dermed mente jeg selvsagt ikke å si at jeg er fornøyd med tingenes tilstand, eller noe om mine ambisjoner for UiO, slik Sejersted antyder. Jeg har ofte og i mange sammenhenger gitt uttrykk for at UiO må være et universitet som har internasjonal kvalitet på de fleste områder, og som på enkelte områder ligger i verdenstoppen. Mitt ønske og håp er nå at vi alle ved UiO forener våre krefter i et arbeid for å styrke vår kvalitet, både i undervisning og forskning, til tross for budsjettkutt. Jeg mener vi har menneskelige ressurser som gjør dette mulig, iallfall på noe lengre sikt.

Lucy Smith
Rektor


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 03 1998
Publisert 25. feb. 1998 17:24 - Sist endra 1. sep. 2014 13:35
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere