Kurs/stipend

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 02 1998

Stipend til nordiske studiereiser m.m.

Letterstedska Föreningen gir stipend og annen støtte til tiltak som fremmer nordisk samarbeid innen vitenskap, høyere studier, kunst og kultur. Bevilgningen gis fortrinnsvis til: vitenskapelige arbeider der sammenliknende studier av foreteelser i de nordiske land inngår, gjestebesøk av nordiske forskere ved universitet i annet nordisk land (etter søknad fra mottakerinstitusjonen), konferanser og seminarer over spørsmål eller temaer av felles nordisk interesse (søknad fra arrangørene; kostnader til administrasjon og måltider dekkes ikke), trykking av publikasjoner av nordisk interesse, innkjøp av litteratur eller annet utstyr til institusjoner med nordisk orientering. Søknader vedrørende ovenstående tiltak bør i regelen ligge på beløp mellom 5000 og 50 000 svenske kroner og sendes til Letterstedtska Föreningens huvudstyrelse, Box 340 37, S-100 26 Stockholm innen respektive 1. mars og 15. september 1998. Enkeltpersoner kan også søke om bidrag til studiereiser til annet nordisk land eller liknende formål. Slike søknader bør ligge på beløp mellom 2000 og 10 000 svenske kroner. Norsk søknad sendes da til Letterstedtske Forening, norske avdeling, c/o professor Kolbjørn Skaare, Jacob Neumanns vei 11, 1364 Hvalstad. Søknadsfristen her er 1. mars 1998.

Det norske institutt i Athens fond

Fondets formål er å støtte virksomheten ved og fagmiljøet rundt Det norske institutt i Athen for klassiske studier, arkeologi og kulturhistorie, blant annet ved å gi reisestipend til forskere som ønsker å benytte instituttet. For 1998 lyses det ut inntil to reisestipend på kr. 12 000,-. Søknad sendes til Det norske institutt i Athens fond, v/professor Erik Østby, The Norwegian Institute at Athens, Tsami Karatasou 5, GR-11742 ATHENS, Greece innen 1. mars 1998. Søknaden skal inneholde: søkerens navn og adresse, prosjektbeskrivelse (ikke over én maskinskrevet side) og fullstendig budsjett for prosjektet med opplysning om eventuelle andre finansieringskilder. Vi gjør oppmerksom på at den som får stipend fra fondet, forutsettes å gi et seminar o.l. ved instituttet og å avlegge en rapport fra reisen.

100 000 til beste fagbokprosjekt

For 5. gang inviterer Tano Aschehoug fagfolk over hele landet til å levere inn prosjektforslag i konkurranse om Tano Aschehougprisen 1998. Prisen er på kr. 100 000,-. Følgende kriterier legges til grunn: Prosjektet skal være pensumrelevant på høyskole- eller universitetsnivå, prosjektet skal representere en nyvinning av faglig, pedagogisk eller teknisk art og det skal dokumenteres konkrete muligheter for at prosjektet kan fullføres. Jus, økonomiske fag, organisasjon og ledelse, helse- og sosialfag, samfunnsvitenskap, pedagogikk, metode og statistikk og humaniora er aktuelle fagområder. Forlaget oppfordrer alle interesserte til å sende inn sitt prosjektforslag. Fristen for innlevering av arbeider er 2. mars 1998.

Stipend til Israel

Årlig lyses det ut to stipendier på $12.500 for studenter fra Skandinavia som ønsker å studere ett år ved Rothberg School for Overseas Students. Undervisningen gis på engelsk. Stipendet dekker reise, boutgifter, studieavgift og språkkurs. Henvendelse for søknadsskjema og ytterligere opplysninger: Rådgiver for studier i utlandet Guri Vestad, Seksjon for internasjonale programmer, Studie- og forskningsadministrativ avdeling, PB 1081 Blindern, 0317 Oslo. Tlf. 22 85 84 82 eller 22 85 84 51, e-post: guri.vestad@admin.uio.no. Søknadsfrist 15. februar 1998.

NorFa-støtte til forskere

Ansökningsfrister för 1998: 1. mars: Nordiske gästprofessurer. 1. maj: Nordiska forskarkurser 1999. Nordisk-baltiska forskarkurser 1999. Nordiska nätverk för forskning och forskarutbildning. Ansökningar upp till 30.000 NOK kan sändas in hela året och behandlas fortlöpande. Ansökningar över 30.000 NOK kan sändas in hela året och behandlas kvartalsvis. Frister för kvartalsvis behandling är: 15 mars, 1 juni, 15 september och 1 december 1998. Postadress: Nordisk Forskerutdanningsakademi, Nedre Vollgate 8, 0158 Oslo. Tlf. 22 82 86 20. Faks: 22 82 86 21. E-mail: norfa@norfa.no

Vitenskapelig stipend ved Universitetet i Oslo

Søknader om fond og legater skrives på skjema som utleveres fra og sendes til UNIFOR, postboks 1131 Blindern, 0317 Oslo (besøksadresse: Rosenkrantzgate 11B, 3. etasje), tlf. 22 85 94 70, faks 22 85 94 77, eller de enkelte fakulteters sekretariat. Søknadsfrist 16. mars 1998. Det gjøres oppmerksom på at det for følgende legater også vil bli kunngjort tildeling av stipend høsten 1998: Den Norske Banks Fond for Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo - kr. 70 000, Det juridiske fakultets reisefond av 1973 - kr. 90 000, Christiania Bank og Kreditkassens legat til Universitetet i Oslo - kr. 12 000 og Skattebetalerforeningens jubileumsfond.

Studier i Australia, Canada og asiatiske land

Universitetet i Oslo har samarbeidsavtaler med en del utenlandske universiteter og har studieplasser til disposisjon for studier i ett semester eller ett år med studiestart i høstsemesteret 1998 i Australia, Canada, Singapore og Korea. Kontakt rådgiver for studier i utlandet Guri Vestad, Seksjon for Internasjonale Programmer, Administrasjonsbygningen, Blindern, tlf. 22 85 84 82 eller 22 85 84 51. Søknadsfrist: 15. februar 1998.

Stipend til studier i Norden høsten1998

Du kan søke NORDPLUS-stipend for studier i et annet nordisk land for studieopphold fra tre til tolv måneder. Det er fra nå av bare én søknadsfrist i året. Fristen for året 1998 er 1. mars 1998. Studentstipendbeløpet er redusert. Helårsstipendet er nå på DKK 12.000, halvårsstipendet er DKK 6000 og halvsemesterstipendet er DKK 300. Mer informasjon om NORDPLUS-programmet finnes på web-adresse: http://www.nordplus.dk. Hvis det faget du er student ved, ikke har NORDPLUS-samarbeid, kan du søke stipend gjennom NORDLYS-nettverket.

Søknadsfrist: 15. februar 1998. Søknadsskjema med veiledning fås ved Seksjon for internasjonale programmer. Seksjonen har kontorer i Administrasjonsbygningen, 1. etasje. Åpningstider: mandag til fredag kl. 10.30-15.

Sokrates/Erasmus

Kunne du tenke deg å tilbringe høstsemesteret ved et universitet i et EU-land? I så fall kan du søke ERASMUS-plass. Alle søkere kan få oversikt over alle avtaler, generell informasjon og praktisk hjelp ved å henvende seg til: ERASMUS-koordinator v/Seksjon for internasjonale programmer, tlf. 22 85 84 75/78. De har åpent mandag til fredag fra kl. 10.30-15. Søknadsfrist for opptak: 1. mars 1998.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 02 1998
Publisert 12. feb. 1998 08:56 - Sist endra 1. sep. 2014 13:35
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere