Doktorgrader

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 02 1998

Det teologiske fakultet

Cand.theol. Sturla J. Stålsett forsvarte 7. februar offentlig sin avhandling "The crucified and the Crucified. A Study in the Liberation Christology of Jon Sobrino" for dr.theol.-graden.

Det medisinske fakultet

Cand.med. Rune Schjetlein vil fredag 13. februar kl. 10.15 i Universitetets gamle festsal, Karl Johans gate 47 offentlig forsvare sin avhandling " A study of the prognostic value of markers of hemostatis, fibrinolysis and thrombosis in preeclampsia, with special reference to lupus anticoagulants" for den medisinske doktorgrad.

Cand.med. Ole Frithjof Norheim vil lørdag 14. februar kl. 10.15 i Universitetets gamle festsal, Karl Johans gate 47 offentlig forsvare sin avhandling "Limiting access to health care: A contractualist approach to fair rationing" for den medisinske doktorgrad.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Cand.scient. Terje André Kammerud forsvarte 10. februar offentlig sin avhandling "Geographical Information System for International River Basin Management in the Third World" for dr.scient.-graden.

Det odontologiske fakultet

Universitetsstipendiat Gilberto J. Debelian forsvarte 13. desember 1997 offentlig sin avhandling "Bacteremia and Fungemia in Patients Undergoing Endodontic Therapy" for den odontologiske doktorgrad.

Cand.med.dent. Anne Beate Sønju Clasen vil lørdag 21. februar kl. 10.15 i Universitetets gamle festsal, Karl Johans gate 47 offentlig forsvare sin avhandling "Aspects of caries development in deciduous enamel" for den odontologiske doktorgrad.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Cand.oecon. Jon Lundesgaard forsvarte 6. februar offentlig sin avhandling "Information, Budgeting and Organizations: Excursions into an optimal linear approach to the analysis of moral hazard" for dr.polit.-graden.

Cand.oecon. Tom Bernhardsen vil fredag 13. februar kl. 14.15 i Auditorium 3, Eilert Sundts hus, Blindern offentlig forsvare sin avhandling "Interest rate differrentials, capital mobility and devaluation expectations: evidence from european countries" for dr.polit.-graden.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 02 1998
Publisert 12. feb. 1998 08:56 - Sist endra 1. sep. 2014 13:35
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere