Hva skjer

Forrige Innhold Uniforum nr. 02 1998

Nytt fra Tøyen

Botanisk hage og museum
Tid og sted: Kåseriene holdes i auditoriet, Botanisk museum, kl. 13. Omvisningene - oppmøte ved Botanisk museum kl. 13.
22. februar: "Blomsterhaven i værelser - om gammeldagse potteplanter" ved fagkonsulent Mari Marstein.
Zoologisk museum
15. februar: "Hvor høyt, langt og hurtig flyr fuglene. Fugletrekkets mange sider" ved forsker Christian K. Aas.
Spesialarrangementer for barn
25. - 27. februar, vinterferien, uke 9, kl. 10-14. Skoletjenesten inviterer til aktiviteter i Botanisk hage, Geologisk og Zoologisk museum. Ytterligere informasjon i Aftenposten mandag 23. februar.
Dagny Tande Lids botaniske kunstutstilling
er åpen onsdag, torsdag, fredag og søndag kl. 12-15.

Aristoteles' poetikk: Interpretasjon og resepsjon

Med støtte fra Anikkprogrammet under Norges Forskningsråd er prosjektet "Aristoteles' poetikk: Interpretasjon og resepsjon fra antikken til vår tid" etablert ved Det historisk-filosofiske fakultet. Prosjektet skal vare i tre år (1998-2000). Et gjennomgående tiltak er Poetikkseminaret, et åpent seminar ca. en fredag i måneden. Seminaret vil være et møtested for forskere, rekrutteringsstipendiater og hovedfagsstudenter fra mange fag. En rekke førsterangs utenlandske forskere vil bli innbudt.
Tid og sted: fredag kl.12.15-14, sem.rom 51, Niels Treschows hus.
13. februar: "Om poetikkens resepsjonshistorie" ved Jon Haarberg.

HFs etikkseminar

Tema: "Hva er kasuistikk?" Om moralsk læring og refleksjon i tilknytning til forbilder og eksempler.
Tid og sted: kl. 14.15-17, auditorium 1, Sophus Bugges hus.
12. februar: "Klassiske kinesiske oppfatninger om moralske læringsprosesser" ved professor Christoph Harbsmeier, institutt for østeuropeiske og orientalske studier.
"Hermeneutikk og kasuistikk i kristne tradisjoner" ved førsteamanuensis Trygve Wyller, Forskningsavdelingen, Det teologiske fakultet.

Kveldskurs i u-landsmedisin og internasjonal helse

Tid: annenhver tirsdag fra kl. 17 til ca. kl. 19.
Sted: Auditoriet, rom 1221, 1. etasje, Laboratoriebygningen, Ullevål sykehus. Kurset er gratis
17. februar: "Mineepidemien: "A ban if not a bandage!" - strategier etter Ottawa" ved Mads Gilbert. Professor/overlege ved anestesiavdelingen ved Regionsykehuset i Tromsø, p.t. Lofoten sykehus.

Senter for studier i vikingtid og nordisk middelalder

Våren 1998: "Gravhaugen i nordisk vikingtid".
Tid og sted: kl. mandager kl. 12.15-14 i Forskningsparken, plan 2, møterom 7, Gaustadalleen 21.
16. februar: "Haugbrudd som litterært motiv og arkeologisk fenomen" ved Gunnhild Røthe, Universitetet i Oslo.

Muntlighet/skriftlighet i middelalderen. Middelaldersenteret har i samarbeid med historisk institutt invitert Rosamond McKitteric fra universitetet i Cambrigde til å holde to gjesteforelesninger:
Mandag 2. mars kl. 15.15-17 i seminarrom 2, brakke 1 (på plenen ved siden av Sophus Bugges hus) innleder hun om "The role of the book in the migration of ideas in the Middle Ages".
Tirsdag 3. mars kl. 10.15-12 i seminarrom 504 i Eilert Sundts hus vil hun forelese om "Literacy and Memory".
McKitteric er professor i historie i Cambrigde. Hennes spesialområde er frankerne og perioden 700-900. Forskningen hennes er mentalitetshistorisk orientert, konsentrert om etablering av skrift som kommunikasjonsmiddel i et muntlighet/skriftlighet perspektiv.

Colloquia at the Mineralogical-Geological Museum

The colloquia are held on Tuesdays at 14.15 in the lunch room (4th floor) or in the new lecture room (1st floor).
February 17.: "The heterogeneous Iceland plume and a possible Iceland-Jan Mayen-connection" by Reidar Trønnes.

ARENA - Forskerseminar

Tid og sted: kl. 14.15-16 i Eilert Sundts hus (ARENAs seminarrom, 5. etasje)
17. februar: "Fra nasjonalstatlig velferdsmonisme til europeisk velferdspluralisme?" ved Kåre Hagen, ARENA.

Institutt for arkeologi, kunsthistorie og numismatikk

Tverrfaglige forelesninger våren 1998, Avdeling for kunsthistorie
Tid og sted: onsdager kl. 18.15 i St. Olavs gate 29, 1. etasje, Seminarrommet.
18. februar: "From Gothic Revival to Functional Form" ved Alf Bøe, tidligere direktør for Oslo kommunes kunstsamlinger.
25. februar: "Cézanne" ved professor Arnfinn Bø-Rygh.

Senter for høyere studier

Tid og sted: tirsdager kl. 19 i Vitenskapsakademiets lokaler på Drammensveien 78.
17. februar: "Grieg i kammermusikkens tegn". Innledning ved professor Finn Benestad, Universitetet i Oslo.
24. februar: "Halfdan Kjerulf og Edvard Grieg i Christiania - to nasjonalromantiske mestre i arbeid" ved professor Nils Grinde, Universitetet i Oslo.

U-landsseminaret Tid: tirsdager kl. 18.15-20.
Sted: Auditorium 7, Eilert Sundts hus, SV-bygget, Blindern.
17. februar: "Krigen i Algerie: Hvilken rolle spiller det vestlige samfunn i konflikten?". Innleder: Cathrine Løchstøer, Utenriksredaktør i NRK Radio.
24. februar: "Turisme i 3. verden: Om nærhet, avstand og forståelse av `De Andre'". Innleder: Kim Terje Loraas, stud.mag.art.

Forskerseminaret våren 1998

Tid: mandager kl. 18.15-20.
Sted: Seminarrom 300, Niels Henrik Abels hus, Blindern
16. februar: "Kriminalitet og rettsvesen på Kongsberg på 1700-tallet" ved førstekonservator Bjørn Ivar Berg.
23. februar: "Bohemer og byråkrati. Historien om Klubbsju" ved førsteamanuensis Tor Egil Førland.

Det Norske Videnskaps-Akademi

Tid og sted: kl. 19 i Akademiets hus, Drammensveien 78.
Til foredragene og minnetavlene er det fri adgang for alle interesserte.
19. februar: Fellesmøte. Temamøte. "Etableringen av et norsk DNA-register over volds- og seksualforbrytere".
"Biologiske og medisinske aspekter" ved professor Bjørnar Olaisen.
"Kriminalitet, teknologi og personvern" ved direktør Georg Apenes.

Senter for kvinneforskning

Tid: kl. 10.15-14.
Sted: Sognsveien. 70, Seminarrommet, 5. etasje.
Onsdag 25. februar: "Språklig testanalyse som forskningsmetode: Hva, hvordan og hvorfor?" ved stipendiat Wenche Vagle, Institutt for media og kommunikasjon, Universitetet i Oslo.

Etnografisk museum

Søndag 22. februar kl. 12.30: Film: "Home from the Hills". Om en pensjonert brite som vender hjem fra Kenya etter 40 år i utlendighet.
Torsdag 26. mars åpnes "Maya- regnskogens tapte rike". I denne utstillingen kobles arkeologiske gjenstander fra Mayarikenes storhetstid og nåtidige tekstiler - det hele i anledning av den norske rollen i fredsprosessen i Guatemala. Lenge var det et ubesvart spørsmål hvorfor de mektige mayaene forlot sine vakre byer i jungelen i nord-Guatemala. Med utgravingene i Petexbatún har svarene kommet opp i dagen: Forholdet mellom natur og menneske var kommet ut av balanse. Utstillingen viser den spennende veien til ny innsikt om mayaenes historie. Sammen med de arkeologiske gjenstandene vises Petter Olsens framragende samling av nyere maya-drakter og andre tekstiler fra Guatemala. Utstillingen vises til og med 24. mai.

Bertholt Brecht - 100 år

"Musen Macht Männlichkeit"
I anledning av at det i 1998 er hundre år siden Bertolt Brecht ble født, vil Germanistisk institutt ved Universitetet i Oslo arrangere et internasjonalt vitenskapelig symposium der aspekter ved hans liv og verk blir fremstilt og diskutert. Det vil videre i perioden februar-april bli vist en plakatutstilling på Blindern, og Blindern Filmklubb vil vise filmatiseringer av Brechts stykker og filmer som han selv har regissert.
Symposiet med foredrag og diskusjoner vil finne sted den 27. og 28. mars i Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, teatermatineen "Brecht på norsk - dikt og songar" vises den 28. mars i Det Norske Teatret kl. 14-15. Alle arrangementer er åpne for alle interesserte. Avgiften for deltakelse i symposiet er kr. 200,-, for studenter kr. 100,-. Påmelding til symposiet sendes Germanistisk institutt , Universitetet i Oslo, Postboks 1004 Blindern, 0315 Oslo innen 1. mars.


Forrige Innhold Uniforum nr. 02 1998
Publisert 12. feb. 1998 08:56 - Sist endra 1. sep. 2014 13:35
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere