Småstoff

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 02 1998

Sym, dans, bøy og tøy

{short description of image}Universitetsidretten startar denne veka opp igjen med nye treningstilbod på Domus Atlethica, i Idrettsbygningen på Blindern og i Oslo Turnhall. Aktivitetane spenner frå Aerobics for gutar til sjølvforsvarskurs for jenter. Men dei som er interesserte i klassisk indisk tempeldans eller afrikansk dans, vil også få høve til å læra det. Dei som har sans for meir tradisjonelle dansar som klassisk ballett og swing, får tilbod om det. Dei som likar best det våte element, kan velja mellom aktivitetar som vassgymnastikk og familesymjing. Dessutan kan studentar og tilsette i dårleg fysisk form ta eit friskvernkurs. Adgangskortet for dei tilsette ved Universitetet i Oslo og Studentsamskipnaden kostar kr. 550- for semesteret, medan det kostar kr 500 - for studentar. Ektefeller og sambuarar som arbeider for universitetet eller Samskipnaden eller studerer ved UiO, kan få eit felles adgangskort for kr 900 - for semesteret. Dei som trenar meir uregelmessig, kan kjøpa eit dagskort for kr 30 -.

Forskningsprisen 1998

Universitetets forskningspris skal i år deles ut til en forsker eller forskningsgruppe ved UiO som har utmerket seg ved fremragende forskning innen klassen matematisk-naturvitenskapelige og medisinske fag. Prisen skal deles ut ved universitetets årsfest 2. september, og består av et årlig tilskudd på 500 000 kroner over tre år.

Forslag til kandidater kan fremmes av fakulteter og grunnenheter eller av en gruppe vitenskapelig ansatte ved UiO. Alle forslag skal være begrunnet, og det må legges ved nødvendig dokumentasjon. Frist for innlevering av forslaget er 15. mars 1998.

Pris for godt læringsmiljø

Prisen for godt læringsmiljø skal deles ut for 10. gang på universitetets årsfest 2. september 1998. Prisen er på kr. 50 000 samt en plakett. Prisvinneren og gode forslag presenteres i Uniforum i forbindelse med tildelingen. Forslagene bidrar til å gi Kollegiet og Fagområdet for universitetspedagogikk kunnskap om gode miljøer og å gjøre gode tiltak og ideer allment kjent ved universitetet. Dette er av stor betydning i institusjonens arbeid med styrking av læringsmiljøet. Forslag til kandidater sendes Universitetsdirektøren innen 1. mars 1998.

{short description of image} UB i bilder

13. februar kl 13.00 vil statsråd Jon Lilletun åpne utstillingen "UB Drammensveien 42, et sted i Oslo 1913-1999". Kjente forfattere vil bidra med innslag. Utstillingen vil vise bilder fra UBs historie. Den vil vare fra 13. februar til 20. mars 1998.

400 000 til Moan

Johan Moan, som er professor II ved Fysisk institutt, har fått 400 000 kroner for sin forskning innen fotokjemi, fotofysikk og fotobiologi, samt for sine undersøkelser om sammenhengen mellom solstråling og hudkreft. Moan arbeider til daglig på Radiumhospitalet, og pengene fikk han fra Sigval Bergesen d.y. og hustru Nankis Almennnyttige Stiftelse.

Nok en pris til Eliassen

Professor emeritus Arnt Eliassen er tildelt Vilhelm Bjerknes-medaljen for framragende forskning innen atmosfærisk fysikk. Det er European Geophysical Society som deler ut prisen, og den vil bli overrakt ved åpningen av den 23. årskonferansen i Nice, 20. april i år.

Bjørnegildet godt besøkt

Fleire tusen personar stakk innom dei populærvitskaplege forelesingane, debattane og konsertane under Bjørnegildet 98 i førre veke. Det opplyser gildesjef Martin Kirkengen. Gildet skipa for første gong til ein eigen informasjonsdag for elevar i ungdomsskulen og første klasse på den vidaregåande skulen.

- Denne dagen var veldig godt besøkt og me fekk gode tilbakemeldingar frå alle som var involverte i prosjektet. Eg vil spesielt trekkja fram innsatsen til Kjemisk institutt på denne dagen. Men alle institutta gjorde ein innsats som det står all respekt av, understrekar Kirkengen. Han gir honnør til alle som kom med tilbod om å halda popurlærvitskaplege foredrag.

- Eg meiner at realfaga utgjer også utgjer ein viktig del av vårt kulturelle sjølvbilete på linje med litteratur, religion og jus.

Realfagsanalfabetismen er difor veldig uheldig for den norske samfunnsdebatten, seier Martin Kirkengen.

Barnehageopptak

Alle tilsatte i minst 3/4 stilling ved Universitetet i Oslo har anledning til å søke barnehageopptak for sine barn. Søknadsfrist: 15. mars 1998. Søknadsskjema for opptak fås i Organisasjons- og personalavdelingen, administrasjonsbygningen, 5 etasje, eller vil bli tilsendt ved henvendelse på tlf. 22 85 63 81, eller 22 85 62 25.

Holmenkollstafetten - noe for deg?

Friidrettsgruppa til Universitetets Bedriftsidrettslag etterlyser flere gutter og jenter som kunne tenke seg å delta i Holmenkollstafetten søndag den 10. Mmai. Både hovedfagstudenter og ansatte kan være med. Medlemskapet koster 100 kroner i året. Friidretten har faste joggeturer på Blindern tirsdag og torsdag klokka 1600. Ta kontakt med Sofie A. Jakobsen, tlf. 22 85 63 50 eller via e-post: s.a.jakobsen@admin.uio.no.

Nøtter

{short description of image}1. Hvem er dette?

2. Hvor mange studenter var det ved UiO høsten 1997?

3. Hva heter Jon Lilletuns statssekretærer?

4. Hvem var Niels Henrik Abel?

5. Hva står IKS for?

Svar:

1. Grete K. Starheim, fakultetsdirektør ved HF.

2. Om lag 36 000

3. Svein Helgesen og Marit Elisebet Totland

4. Norsk matematiker (1802-29)

5. Institutt for kulturstudier


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 02 1998
Publisert 12. feb. 1998 08:56 - Sist endra 1. sep. 2014 13:35
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere