Notiser

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 02 1998

Mer oppdragsforskning

UiO hadde i fjor en økning i oppdragsforskningen på om lag 32 millioner kroner i forhold til i 1996. Det viser foreløpige regnskapstall som UiO har sendt til KUF.

Regnskapet for UiOs hovedkapittel, kap. 0260, viser at UiO brukte om lag 2,4 milliarder kroner i fjor. Nærmere 50 millioner kroner er overført fra 1997 til 1998.

Doktorgrads-rekord

I 1997 ble det avlagt 240 doktorgrader ved UiO. Det er over 10 prosent mer enn i 1996, og ny universitetsrekord. Det ble avlagt flest doktorgrader ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, der hele 101 personer disputerte i 1997.

Av de 240 nye UiO-doktorene var det 35 prosent kvinner.

12 vekttall per student

I løpet av hele fjoråret avla hver UiO-student i gjennomsnitt 11,73 vekttall. Det er en bitteliten økning fra 1996, da gjennomsnittsstudenten avla 11,72 vekttall. Det viser tall fra UiOs kortrapport.

2093 studenter ble ferdige med hovedfag eller profesjonsstudier ved UiO i 1997. Det er 30 færre enn året før.

Trikk til det nye Rikshospitalet

Trikkelinje 18 skal forlengjast frå John Collets plass på Ullevål til Blindern og vidare inn på området til det nye Rikshospitalet på Gaustad. Det er klart etter at staten og Oslo kommune i førre veke endeleg kom fram til ein avtale om dette prosjektet. Prosjektkostnadane er kalkulerte til 111,4 millionar kroner. Av dette dekkar staten 80,4 millionar kroner. Oslo kommune er ansvarleg for utbygging og drift av den trikken, og dekkar resten av kostnadane. Trikkeprosjektet skal vera ferdig så tidleg som mogleg i høve til den planlagde innflyttinga i det nye Rikshospitalet som etter planen skal skje den 16. januar neste år. Oslo kommune er ansvarleg for å syta for eit tilfredsstillande kollektivtilbod til Rikshospitalet med interimsløysingar fram til trikken er sett i drift.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 02 1998
Publisert 12. feb. 1998 08:56 - Sist endra 1. sep. 2014 13:35
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere