Opnar informasjonskontor i Paris

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 02 1998

Norske universitet satsar på Frankrike:

Norske forskarar får eit glimrande høve til å etablera kontaktar i franske forskingsmiljø ved informasjonskontoret som tre norske universitet opna i Parisdenne månaden.

AV MARTIN TOFT

{short description of image}DRA TIL FRANKRIKE: Dekan Even Hovdhaugen og leiar for det norske informasjonskontoret i Paris, Rolf Tobiassen oppfordrar norske forskarar til å dra til Frankrike. (Foto: Ståle Skogstad)

Det er Det historisk-filosofiske fakultetet ved Universitetet i Oslo som har tatt initiativet til dette kontoret. Men også Det samfunnsvitskaplege fakultetet, Det utdanningsvitskaplege fakultetet og Det teologiske fakultetet deltar i finansieringa. Det gjer også Dei samfunnsvitskaplege fakulteteta ved Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet i Trondheim (NTNU) og ved Universitetet i Tromsø. Dekan Even Hovdhaugen ved HF-fakultetet er glad for at dei norske universiteta endeleg har gått saman for å etablera eit informasjonskontor i Frankrike.

DOKTORGRADSPROGRAM

- Det har tatt lang tid å få dette til, men no får endeleg norske forskarar høve til å knyta seg nærare dei franske forskingsmiljøa. Informasjonskontoret kan hjelpa dei med å orientera dei om doktorgradsprogram i Frankrike og assistera dei i arbeidet med etablering av nettverk og kontaktar i franske miljø, reklamerer Hovdhaugen. Han håpar også norsk forsking kan profilerast overfor franske forskarar.

-I mange år hadde Noreg storslagne planar om å etablera eit norsk universitetssenter i Frankrike. Desse planane fall i fisk fordi det var umogleg å skaffa sponsorar, fortel han.

FRANKRIKES VIKTIGASTE FORSKINGSSENTER

Informasjonskontoret opna den 1. februar i Maison des Sciences de l'Homme (MSH) som er det viktigaste senteret i Frankrike for samfunnsvitskapleg og humanistisk forsking. Norske forskarar kan bruka både lesesalar, biblioteket og EDB-senteret i huset. Rolf Tobiassen er leiar for kontoret i Paris. Han har til no vore avdelingsleiar for Senter for Universitets- og høgskolesamarbeid med Frankrike. Tobiassen viser til at i den same bygningen held også "Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) til.

- Det er her ein finn det største talet med doktorgradsstudentar i humaniora og samfunnsfag i Frankrike. Me kjem difor til å ha eit nært samarbeid med denne institusjonen innanfor doktorgradsutdanning, fortel Tobiassen. Og det er nettopp doktorgradsutdanninga ved denne institusjonen som både Tobiassen og Hovdhaugen ser som mest interessant for norske studentar.

- I Frankrike er skuleringsdelen på doktorgradsstudiet på åtte månader, medan den er på seks månader ved dei norske universiteta. Også innhaldsmessig er dette kurset svært likt dei doktorgradsskursa me har, konkluderer Hovdhaugen. Han understrekar at det ikkje vil vera naudsynt å snakka fransk flytande for å få nytte av desse kursa. Doktorgradsstudentane har nemleg høve til å skrive oppgåvene sine på engelsk.

Etableringa av informasjonskontoret i Paris vil i år kosta dei norske universiteta ein halv million kroner, medan denne summen vil auka til 650 000 kroner neste år. Informasjonskontoret kan kontaktast på e-postadresse: tobiasse@msh-paris.fr.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 02 1998
Publisert 12. feb. 1998 08:56 - Sist endra 1. sep. 2014 13:35
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere