Ønsker en mer offensiv ledelse

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 02 1998

Christian Hall vil bli rektor:

- Ledelsen og Kollegiet har vært for passive og defensive overfor politikere og media. Det mener kollegiemedlem Christian Hall, som ønsker å stille som kandidat til høstens rektorvalg.

AV MARIANNE TøNNESSEN

{short description of image}REKTORKANDIDAT? Kollegiemedlem Christan Hall ønsker å stille som rektorkandidat ved høstens valg. (Foto: Ståle Skogstad)

- Ledelsen må agere i stedet for å reagere. Vi må ut til media og politikere for å få folk til å forstå at det er i nasjonens interesse å satse på forskning og utdanning, sier Hall. Han mener at både ledelsen og kollegiemedlemmene som ble intervjuet i forrige utgave av Uniforum, viser en altfor defensiv holdning.

- Det sies blant annet at utfordringen er å unngå nye kutt og at UiO ikke må bruke tid på å beklage seg over kuttene. Men jeg er ikke enig. Utfordringen vår nå er å få økte bevilgninger. Og vi bør bruke tid på å beklage oss, men vi må samtidig bli flinkere til å dokumentere at bevilgningene til forskningen har gått ned, sier han.

REKTORKANDIDAT?

Christian Hall, som er professor i medisin, ønsker å stille som kandidat til rektorvalget i høst. Nå arbeider han med å skrive sitt universitetspolitiske program og forsøker å finne ut om han kan samle støtte for det.

- Dersom jeg blir rektor, vil jeg flytte kontoret mitt ned på Stortinget og inn i NRK, for å si det billedlig. Jeg ville brukt mye mer tid på å gjøre universitetet kjent, å sette saker på dagsorden, å informere og å la folk føle at de eier universitetet. Vi må få forståelse for at den frie forskningen er grunnmuren som hele universitetet bygger på. Dersom vi reduserer midlene til forskning, spiser vi såkornet vårt. For å utdanne frie, kritisk tenkende mennesker må vi drive kritisk og kreativ tenkning. I dag ser jeg at universitetsforskerne har en tendens til å vri sine problemstillinger slik at de blir interessante for eksterne bidragsytere.

- I tillegg vil jeg bruke mye tid ute i universitetssamfunnet for å se hvordan virkeligheten fortoner seg der hvor arbeidet gjøres. Jeg ønsker å ha daglig kontakt med de ansatte på UiO, sier han.

UENIGHET I KOLLEGIET

Hall mener at intervjuet med fem av de tretten kollegiemedlemmene i forrige utgave av Uniforum kan gi inntrykk av en enighet i Kollegiet som ikke er reell:

- Det er ganske stor uenighet innad i Kollegiet. Selv om vedtakene kan være enstemmige, betyr det ikke at vi ikke har hatt en lang diskusjon før vedtaket fattes, sier Hall. Han mener at det kan være vanskelig å få gjennomslag for nye initiativ når man ikke har saksbehandlere i ryggen: - I realiteten er man avhengig av rektoratets og universitetsdirektørens støtte, sier han.

- KUTTET FOR TIDLIG

I fjor høst var Hall med på å vedta kuttet i UiOs budsjett. I ettertid mener han at vedtaket ble fattet på feil tidspunkt:

- Det var galt av to grunner. For det første var det galt fordi Stortinget da visste at vi hadde forberedt et kutt før de skulle vedta statsbudsjettet. For det andre fikk de ansatte følelsen av at det var Kollegiet som kuttet, og ikke politikerne.

Hall mener universitetet må bli flinkere til å fortelle politikerne hva fakultetene kan gjøre dersom de får økte budsjetter.

- Vi jobber ikke nok med det budsjettalternativet som viser hva vi vil gjøre dersom vi får mer penger. Vi bør ikke lage noe budsjett som forutsetter kutt i bevilgningene. Dersom politikerne likevel kutter, får vi ta konsekvensene av det i etterhånd, mener han.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 02 1998
Publisert 12. feb. 1998 08:56 - Sist endra 1. sep. 2014 13:35
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere