Fem i farta

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 02 1998

Hvilke konsekvenser har kuttet i universitetsbudsjettet for deg og ditt institutt?

{short description of image}Nils Olav Solum, professor, Institutt for indremedisinsk forskning, Rikshospitalet:
- Vi har en ledig teknisk ingeniørstilling her som ikke blir besatt, og det blir et stort savn. Heretter må vi ta vare på utstyret selv. Dessuten vil vi ikke kunne kjøpe inn nytt og større utstyr.


{short description of image}Sjur Mossige, økonomikonsulent, Klassisk og romansk institutt:
- Jeg får et mye strammere budsjett å forholde meg til, og det vil bli mindre aktivitet her på instituttet. Time- og hjelpelærerbudsjettet er halvert, og vi får færre stipendiater. Det er dumt.


{short description of image} Karin Widerberg, professor, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi:
- Det blir stadig flere studenter per lærer, noe som betyr at vi lærere både får mindre tid til hver student og mindre tid til forskningen. Instituttene gjør masse for at ikke studentene skal lide for kuttene, og jeg skulle ønske at universitetets ledelse gjorde mer for at heller ikke forskningen skal bli skadelidende.


{short description of image} Tor Skomedal og Ivar Øye, professorer, Farmakologisk institutt:
- Vi er vant til at budsjettene blir mindre hvert år, så årets kutt er ikke nytt for oss. Men det innebærer at vi må bruke enda mer arbeidskraft for å skaffe midler utenfra. Driftsmidlene fra universitetet dekker ikke utgiftene som er nødvendig for å forske, selv om vi er pålagt å drive forskning. Vi koster minst hvis vi sitter stille og ikke gjør noe, men straks vi skal forske, trenger vi penger, og da synes folk at vi maser.


{short description of image} Inger Sandlie, professor, Biologisk institutt, avdeling for molekylær cellebiologi:
- Hjelpelærerbudsjettet vårt er halvert, og det var ikke stort fra før. Problemet med å kutte i dette budsjettet, er at det er studenter som er hjelpelærere, og de trenger både undervisningserfaringen og den lille inntekten en slik stilling gir. Ellers er det lite av våre driftsutgifter som finansieres av universitetet. Både utgiftene til forbruksutstyr og til høyere grads undervisning dekkes stort sett av eksterne midler.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 02 1998
Publisert 12. feb. 1998 12:40 - Sist endra 1. sep. 2014 13:35
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere