Småstoff

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 19 1997

Best - i 6. divisjon

SERIEMEISTRAR: Universitetets bedriftsidrettslag vann 6. divisjon i bedriftsserien og blei seriemeister. Dei stolte seriemeistrane er bak frå venstre, Jan-Erik Olsen, Jason Obsenovic, Hans Borg, Lars T. Nielsen, Christian Aas og Tommy Nordeng. Framme frå venstre: Jarle Ebeling, Tommy Isaksen, Rune Johansen og Petter Grønn. Heilt fremst ligg Trygve Berg.

Universitetets bedriftsidrettslag vann 6. divisjon i fotball, og rykkjer dermed opp i 5. divisjon i bedriftsserien. Bedriftsidrettslaget har også eit fotballag med i 3. divisjon. Det laget har også all grunn til å jubla etter at dei til slutt klarte å unngå nedrykk til 4. divisjon. Ingen tvil om at universitetet også markerer seg på fotballbana. Uniforum gratulerer.

Ny Tullinløkkemodell

En fire meters høyt bygning med park på taket. Midt i parken står en 4-5 meters høy kuppel som skal slippe lys ned i bygningens tre etasjer. Inni skal det være 22 000 kvadratmeter med museer, butikker, gallerier og pub-er, slik at det blir liv i bygningen.

Slik ser i alle fall Olav Selvaag for seg Tullinløkka i framtiden, og med sin nye modell (bildet) har også han kastet seg inn i debatten om hva som skal skje med den åpne plassen mellom Historisk museum og Nasjonalgalleriet. Selvaags mål har vært å lage et opplevelsessted for folk flest og ikke bare skaffe mer plass til museene.

Apollon-tabbe

I det ellers så etterrettelige forskningstidsskriftet Apollon har det sneket seg inn en universalfeil. I den nyeste utgaven står det nemlig at universet ble til for 10-15 millioner år siden. Den oppvakte leser vet selvfølgelig at dette er mange lysår fra sannheten: Universet er 10-15 milliarder år gammelt. Men alle kan ta feil, og om hundre milliarder år er allting glemt.

Forskarpris til geologiprofessor

Årets forskarpris frå oljeselskapet Statoil går til professor Olav Eldholm ved Institutt for geologi ved Universitetet i Oslo. Han får prisen for den forskinga han har drive på danninga og utviklinga av den ytre delen av kontinentalsokkelen. Arbeidet Eldholm har gjort, har mykje å seia for den geologiske forståinga av nye aktuelle leiteområde på djupt vatn. Dette arbeidet er svært viktig for vidareutviklinga av norsk oljeverksemd i Nord-Atlanteren. Eldholm fekk utdelt prisen på 150 000 kroner i Det Norske Vitskaps-Akademiet den 27. november.

Fem doktorgrader fra samme forskergruppe i 1997

DOKTORANDER: Fire av de fem doktorandene sammen med sin hovedveileder Per Brandtzæg (i midten). Til venstre for hovedveileder: Frode I. Jahnsen og Ellen M.Nilsen Til høyre for hovedveileder: Inger Nina Farstad og Jarle Rugtveit. Den femte doktoranden, Guttorm Haraldsen, var på USA-opphold da bildet ble tatt. (Foto: Ståle Skogstad)
Fem doktorander har disputert i løpet av året ved laboratorium for immunhistokjemi og immunpatologi ved Rikshospitalet. De fem har alle disputert på emner innen slimhinneimmunitet, som er laboratoriets viktigste forskningsaktivitet. Målsettingen er å forstå de forskjellige immuncellenes bidrag til sykdommer i tarmen og luftveiene. Tre av doktorandene er nå postdok.stipendiater på samme laboratorium.

Anne Wichstrøm fikk Bragepris

Professor i kunsthistorie Anne Wichstrøm har fått Brageprisen i klassen for faglitterære bøker med "Kvinneliv, kunstnerliv". Boka omhandler kvinnelige malere i Norge før 1900 og er utgitt på Gyldendal forlag.

Nøtter

1. Hvem er dette?

2. Hvor mange bøker vil det være plass til i det nye Universitetsbiblioteket på Blindern?

3. Hva heter rektoren ved Universitetet i Tromsø?

4. Hvem var Vilhelm Bjerknes?

5. Hva står forkortelsen ILS for?

Svar:

1. Tove Veierød, kollegiemedlem og informasjonssjef i Norsk Hydro

2. Om lag to millioner

3. Tove Bull

4. Norsk fysiker og meteorolog (1862-1951)

5. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling

UNIFORUM-REDAKSJONEN øNSKER ALLE LESERE OG BIDRAGSYTERE EN RIKTIG ...

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 19 1997
Publisert 11. des. 1997 12:12 - Sist endra 1. sep. 2014 13:34
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere