Tre menn og en menighet

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 19 1997

... himlen, mer sier enn synger eleven.
- Nei, hi-i-imm-e-len, synger læreren rettende.
For nå gjelder det. Tre kandidater ved Det praktisk-teologiske seminar skal lære å preke, messe og lese fra Bibelen slik bare prester kan det.

AV TROND OLAV GJERDRUM (TEKST) OG KIRSTEN FAUSTINO (FOTO)

ADVENT: Vestre Aker kirke en mandag i advent.

... JESU BLOD: "Predikant" Jonny Spydslaug gir menigheten - medkandidater og lærere ved Praktikum - nattverden.


I STILLE BØNN: Per Christian Skauen under den siste gudstjenesteøvelsen "andre søndag i advent". Tredje søndag i advent blir han ordinert til prest.

TENNER LYSET: Som "klokker" er det Lars Arne Viks oppgave å tenne lysene før "gudstjenesten" kan starte.


- Hi-i-imm-e-len.

"Liturg" Per Christian Skauen klarer det bedre nå.

- He-erren - vel-si-gne - deg - og - be-va-re - deg, (…) o-og - gi - deg - freeed.

- Fint, det er ganske solid det der, fastslår læreren i tekstlesning.

EN MANDAG I ADVENT

Englestøvet daler ned på gravstøttene utenfor Vestre Aker kirke, mens rushtrafikken dundrer forbi nede på Kirkeveien. Det er ennå mørkt, mandag den 1. desember.

Men innenfor kirkemurene gjelder en annen tidsregning. Her er det 7. desember, eller rettere sagt andre søndag i advent. Hvis man lukker øynene derimot, får liturgisangen en til å tenke på besøk i søreuropeiske klostre om sommeren. Inntil øynene åpnes og kirketjeneren i lusekofte rusler bort til alteret med to lysestaker og to blomsteroppsatser, tett etterfulgt av sitt lille barn i bobledress.

- He-erren - væ-re - me-ed - dere.

Adventsstaken med fire hvite lys kommer på plass foran alterringen.

- De-ette - er - mitt - le-ge-me …

- Ta det én gang til med orgel, og litt langsommere. Syng mer! Læremesteren roper ut oppe fra galleriet, hvor han nå fungerer som organist.

- Vår - Herre - Jesus - Kristus …

"PRESTEN" OG "KLOKKEREN"

Nå har også "klokkeren" kommet. Cand.theol. Lars Arne Vik skal være tekstleser under gudstjenesten om noen minutter. Han trenger også litt oppvarming.

- La - oss - be-kjen-ne - vår - hel-li-ge - tro.

- Eller, La - oss - be-kjen-ne - vår - hel-li-ge - tro, rettes det.

- La - oss - be-kjen-ne - vår - hel-li-ge - tro …

Inne på prestekontoret sitter cand.theol. Jonny Spydslaug og forbereder prekenen. Han er nervøs:

- Ja, men det må jeg være, ellers går det ikke bra. Jeg er avhengig av å ha nok adrenalin.

Spydslaug trer den hvite prestekjolen over hodet, collegegenseren og olabuksen i de gamle sogneprestenes påsyn, der de henger i kappe og krage på veggen.

- Er det noe speil her?

Tilsynelatende ikke, prestekontoret består av en kontorpult, et rundt konferansebord og Jesus på korset, foruten et ruvende klesskap med en globus på toppen. På innsiden av skapdøren finner Spydslaug det han leter etter. Han retter forsiktig på kjolen, eller alba som det heter på latin, danderer det halvlange håret og går ut i hovedskipet for å holde "søndagens" preken.

Orgelet spiller opp. "Menigheten" tar plass på trebenkene.

VISES PÅ VIDEO

- Det blir jo litt på liksom - litt "corny" - spesielt når man døper en dukke og gjennomfører begravelser med en tom kiste, bemerker en i menigheten. Likevel synes vedkommende at gudstjenesteøvelsene er nyttige, ikke minst fordi de blir tatt opp på video og evaluert etterpå.

Kirkeklokkene slår, og ledningen til videoen blir tvunnet ut. Under prekestolen sitter kirketjenerens lille barn og roper halvhøyt "mamma".

- Fol-ke-frel-sar, ti-il oss kom.

Menigheten - på fem sjeler - stemmer i nummer en i Norsk salmebok. Liturg Skauen og predikant Spydslaug sitter oppe ved alteret i sine hvite kjoler, mens klokker Vik stiller i rødlig bukse og rutete skjorte. Liturgen sitter med bøyd hode, før han i siste vers går frem til alteret og vender seg mot forsamlingen:

- Kjære, menighet. Nåde være med dere. Velkommen til gudstjeneste denne andre søndagen i advent, ønsker Skauen.

Etter Gjør dø-ren høy, gjør por-ten vid, salme nummer fem, og trosbekjennelsen, er det kandidat Spydslaugs tur - opp den smale trappen til prekestolen.

- Han skal spenne beltet om livet …- dagens tekst er hentet fra Lukas 12, 35-40 - (…) vær også beredt, for menneskesønnen kommer i den timen dere ikke er beredt.

Kandidat Spydslaug preker over forskjellene mellom Satans og Guds rike:

- I Satans rike blir vi kledt nakne (…) Satans rike består på maktens tinder, i Roma og i Pentagon. Guds rike derimot, starter blant de fattige og slavene. Der blir vi løftet opp, mens i Satans rike blir vi trykket ned, og profitt og grådighet hersker (...) og tegnet på Guds rike er nattverden.

BØNN FOR BONDEVIK

Det praktisk-teologiske seminar - praktikum - er dels integrert i teologistudiet og dels et avsluttende semester etter den teologiske embetseksamen. Alle kandidatene på praktikum er utplassert i menighetene i en måned. Så gjenstår finpussen i Vestre Aker kirke hvor dette semestrets åtte menn og to kvinner skal gjennomføre minst tre gudstjenester, som liturg, tekstleser og predikant.

Salme nummer 19, Kom, Kon-ge, kom i mor-gen-glans, synges.

- Og la oss særskilt be for alle som har deltatt på praktikum, studenter og lærere. Gi oss klare tanker og varme hjerter. Kandidat Vik starter bønnen.

Skauen: - Vi ber for vår nye regjering (…)

Menigheten: - Her-re, hør vår bønn.

Vik: - Vi ber særskilt for dem som har ansvaret for å fordele de økonomiske ressursene (...)

Skauen: - Velsign vår Konge og hans hus (…)

Vik: - …og i dag særskilt for dem som er rammet av kronisk sykdom og aids (…), og særskilt for alle dem som har blitt rammet av storflommen i Øst-Afrika.

Menigheten: - Her-re, hør vår bønn!

Noen mynter - og sedler - ofres til Kirkens Nødhjelp.

Vårt al-ter bord er dek-ket, og gla-de går vi frem, nummer 658.

ALLE TIL ALTERS

Hele menigheten er samlet rundt alterringen.

- (…) dette er Jesu legeme; Skauen rekker frem oblaten. Vik åpner munnen.

- (…) dette er Jesu blod; Spydslaug skjenker i vinen. Vik tømmer begeret.

Så er turen kommet til menigheten, som foruten to andre kandidater ved praktikum består av læreren i liturgikk, læreren i homiletikk (prekenlære) og en logoped. De skal etter gudstjenesten vurdere stemmebruk, tekstlesning og prekenens form og innhold.

Før siste salme synges, I di-ne hen-der, Fa-der blid, nummer 596, er sølvbegrene satt på plass. Skauen, Spydslaug og Vik er nesten ferdige med prøvelsen, bare lovprisningen gjenstår - og evalueringen ved hjelp av video. For de tre menn må være beredt, når de møter den virkelige menighet.

- Gå i fred. Tjen Herren med glede.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 19 1997
Publisert 11. des. 1997 12:12 - Sist endra 1. sep. 2014 13:33
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere