- Støtter politiker-ja til Fornebu

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 19 1997

Prorektor Knut Fægri:

Et stort flertall i Stortingets familie-, administrasjons- og kulturkomité gikk fredag 5. desember inn for å selge eller leie ut statens eiendommer på Fornebu til et nasjonalt Informasjonsteknologi- og kompetansesenter.

AV MARGARETH B. BENTSEN

IT-UTDANNING: Prorektor Knut Fægri mener at det er viktig at et informasjonsteknologi senter på Fornebu utnytter den eksisterende IT-kompetansen her i landet, blant annet den som finnes ved Universitetet i Oslo. (Fotomontasje: Ståle Skogstad)

Prorektor Knut Fægri er glad for at føringene i stortingskomitéens vedtak er i tråd med de kravene som Universitetet i Oslo har stilt. Han synes det ser ut til at utviklingen går den rette veien:

- Vi regner med at utdanningsdelen av Fornebu skal bygges opp i samarbeid med Universitetet i Oslo og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim. Vi må trekke på landets totale IT-kompetanse hvis vi skal få det nødvendige løftet i IT-utdanningen, sier han. Han håper at vedtaket er et signal om at staten vil bevilge midler til norsk IT-utdanning, som kan komme alle miljøer tilgode.

BRED POLITISK STøTTE

Det var bare Sosialistisk Venstreparti som sa nei til IT-senter på Fornebu. I Jagland-regjeringens langtidsprogram ble det åpnet for et IT-senter på Fornebu når flyplassen legges ned, men regjeringsskiftet skapte tvil om gjennomføringen. Representanter for regjeringspartiene har understreket at det skal legges føringer for hvordan sentret skal fungere, og at det ikke er fritt fram for utbyggerne. Til NTB uttalte Ola T. Lånke fra Kristelig Folkeparti at sentret må fungere innenfor en nasjonal ramme:

- Det må bidra til å befrukte heller enn å tappe de institusjonene vi allerede har. Det må ikke bidra til å legge andre som driver med informasjonsteknologi døde, men tilføre dem kompetanse.

Databedrifter, forskning og undervisning skal samles på ett sted, men politikerne understreker at IT-sentret ikke skal bli noe nytt universitet.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 19 1997
Publisert 11. des. 1997 12:12 - Sist endra 1. sep. 2014 13:33
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere