Multimediesenter og livslang læring prioritert

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 19 1997

Multimediesenter, etter- og videreutdanning og nye studiekort. Dette er prioriterte områder i universitetets fordeling for neste år. Nye stillinger til jus, SV og UV er prioritert ned.

AV MARIANNE TøNNESSEN

PRIORITERT: Multimediesenter - 877 000 kroner.

PRIORITERT: Opprettelse av Seksjon for etter- og videreutdanning - 925 000 kroner.

IKKE PRIORITERT: Forskningstorget - 200 000 kroner.


PRIORITERT: Økt vedlikehold - 2,85 millioner.

PRIORITERT: Styrking av ex.phil. - en million.

IKKE PRIORITERT: Musikk- og teaterutstyr i ZEB-bygningen - 1,13 millioner.


Alle fakulteter har fått nedskjæringer i forhold til i år. Men Kollegiet har også vedtatt en del nye tiltak for 1998. Blant dem er styrking av ex.phil., opprettelse av seksjon for etter- og videreutdanning, det nye multimediesenteret, økt hovedfagskapasitet i IT, oppstartingskostnader for Chateau Neuf kulturhus, to stillinger til hovedfag i helsefag, professorat i demografi og seniorforskerstilling ved Institutt for menneskerettigheter.

VEDLIKEHOLD OG STUDIEKORT

Universitetsbiblioteket får midler til å finansiere tilrettelegging av samlinger i det nye UB - blant annet med opprettelse av et elektronisk bibliotek - og helgeåpne lesesaler i eksamenstida. Kollegiet har også bevilget tre millioner ekstra til løpende vedlikehold. Og 1,2 millioner skal brukes til innføringen av et multifunksjonelt studiekort.

Få STILLINGER

Fordelingen for 1998 er nok en skuffelse for mange enheter som ønsket seg nye stillinger. Kollegiet prioriterte verken å opprette elleve faste vitenskapelige stillinger til Det juridiske fakultet, ti post.doc.- og seniorstillinger til Det samfunnsvitenskapelige fakultet eller seks stipendiatstillinger til Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Teknisk avdeling fikk ikke de ønskede midlene til fire nye stillinger, og styrking av den tekniske driften er også lavt prioritert. Det ble heller ikke bevilget penger til et professorat i logopedi, et professorat i mediefag eller en ny stilling til Ibsensenteret.

IKKE FORSKNINGSDAGER

Institutt for musikk og teater fikk ingen bevilgning til utstyr i ZEB-bygningen i 1998, og Forskningsdagene får ikke 200 000 til bistand og annonsering av arrangementene ved UiO. Universitetet kutter også ut en årlig støtte på 300 000 som Blindeforbundet får til å produsere undervisningsmateriell for synshemmede.

Internasjonal avdeling får ikke den økningen på en million som de ønsket. Dette vil blant annet gå ut over mottaksapparatet for gjesteforskere og veiledningskapasiteten for UiO-studenter som ønsker å dra utenlands.

EN MILLION TIL EFFEKTIVISERING

Det er satt av 2,6 millioner kroner til å dekke universitetets egenandeler til vitenskapelig utstyr, og 50 000 til en evaluering av Senter for teknologi og menneskelige verdier. Forskningsdokumentasjonsprosjektet (FORSKDOK) skal også videreføres. Kollegiet har dessuten bevilget 10,4 millioner til implementering og utvikling av lønns-, økonomi- og personalsystemet i 1998, og en million til gjennomføringen av Effektiviseringsprosjektet.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 19 1997
Publisert 11. des. 1997 12:12 - Sist endra 1. sep. 2014 13:33
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere