Småstoff

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 18 1997

Professorer overkjørt av studenter

OVER-RULLET: Professorer er blitt overkjørt av studenter på rullebrett. (Foto: Ingvild Sonstad)

I den senere tid har professorer ikke bare følt seg overkjørt, men faktisk blitt overkjørt av studenter ved universitetet. Og det dreier seg ikke om sylskarpe spørsmål på forelesninger eller revolusjonerende resonnementer i eksamensbesvarelsene, men om rullebrett og rulleskøyter. Nå går universitetsdirektøren ut og presiserer at det ikke er tillatt å bruke verken sykler, rulleskøyter eller rullebrett inne i universitetets bygninger, og at det er forbudt å kjøre motorsykler på gangveiene og på plassene mellom bygningene.

Uniforum kjenner ikke til noen regler for bruk av hoppestokk på universitetsområdet. La oss likevel håpe vi ikke får mange undertrykte professorer ved universitetet i framtiden.

Sola på utstilling

Denne veka opna Institutt for teoretisk astrofysikk ei direkte fotolinje mellom sola og Universitetet i Oslo. På ein monitor ved inngangspartiet til instituttet blir oppdaterte filmsekvensar av sola tatt av romobservatoriet Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) overførte dagleg. Institutt for teoretisk astrofysikk har som første institusjon utanom NASA fått løyve til å overføra desse filmsekvensane frå to av hovudinstrumenta på dette romobservatoriet. Til vanleg blir desse berre viste ved operasjonssenteret ved Goddard Space Flight Center i Washington D.C. Filmen viser aktivitetsutviklinga på sola dei siste 24 timane. Den som vitjar utstillinga, kan kvar dag fylgja med i korleis solatmosfæren forandrar seg med tid samtidig som sola roterer rundt sin eigen akse. SOHO er eit samarbeidsprosjekt mellom den europeiske romfartsorganisasjonen ESA og den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA. Norske forskarar under leiing av professor Olav Kjeldseth-Moe deltar også i dette prosjektet, og norsk industri har levert varer og tenester for rundt 80 millionar kroner. Bileta frå sola blir overførte så lenge satellitten er i verdsrommet, det vil seia i rundt eitt år.

Fremragende forsker og skobytter

SKOBYTTER: Professor emeritus Arnt Eliassen er viet et langt intervju i Bulletin for World Meteorological Organization. (Foto: Kirsten Faustino)

Bulletin for World Meteorological Organization bringer i sitt siste nummer et stort portrettintervju med Balzan-prisvinner og UiO-emeritus Arnt Eliassen. Der kommer det fram at Eliassen ikke bare har et "outstanding talent" for meteorologisk forskning, men også en "tremendous sense of humour". En sen konferansekveld skulle nemlig Eliassen og noen kolleger til hans hotellrom som lå innerst i en lang korridor. De andre hotellgjestene hadde satt ut skoa sine utenfor rommene, og Eliassen og hans kolleger satte i gang og byttet rundt på alle skoene. Bulletinen sier ingenting om de andre gjestenes reaksjoner morgenen etter.

Akademisk Korforenings julekonsert

finner i år sted lørdag 13. desember kl. 15 i Trefoldighetskirken. Programmet består av Marienbilder av Brahms, Das neugeborne Kindelein av Buxtehude, og julesanger. I tillegg til koret deltar musikere fra Operaorkesteret. Billetter kan fås på forhånd til kr. 90/70 hos Signe Bøhn, tlf. 22 85 79 16 eller ved inngangen til kr. 100/80.

Ibsen i Gossensass

Korleis påverka det 13 år lange opphaldet til Henrik Ibsen i landsbyen Gossensass i Sør-Tyrol i Italia diktinga hans? Dette spørsmålet prøver produsent Arve Nordland i TV-forum ved UiO å gi eit svar på i videoproduksjonen "Ibsen i Gossensass, i fortid og nåtid". Nordland har gått gjennom fleire brevvekslingar som Ibsen hadde med blant andre komponisten Edvard Grieg for å finna ut korleis opphaldet i Gossensass hadde gitt inspirasjon til stykka "Vildanden" og "Hedda Gabler". Dessutan har han gått gjennom arkiva og biletmaterialet til den lokale Ibsenkjennaren i Gossensass. Videofilmen er på 30 minuttar og har blitt til med støtte frå formidlingsutvalet ved Det historisk-filosofiske fakultetet, Ibsenmuseet og Senter for Ibsenstudier.

IBSENPRESENTASJON: Desse Ibsenentusiastane deltok under premieren på videoproduksjonen "Ibsen i Gossensass, i fortid og nåtid." Frå venstre: Arve Nordland, videoprodusent; Asbjørn Aarseth, professor i nordisk ved Universitetet i Bergen; Emilio Cuna, kulturattaché Den italienske ambassaden; Arild Boman, dagleg leiar for TV-forum, og Astrid Sæther, dagleg leiar for Ibsen-senteret.

Julekort frå universitetet

Det er no mogleg å få kjøpt UiOs eigne julekort. Dei er laga av Oslo-teiknaren Roy Larsen og motivet er av Villa Eika i vinterskrud. Dette motivet er valt fordi det var i år Villa Eika blei tatt i bruk av Studentparlamentet. Alle som er interesserte i å kjøpa desse julekorta, kan ta kontakt med Informasjonsavdelinga på tlf. 22 85 62 22.


Nøtter

1. Hvem er dette?

2. Hvor mange prosent av studentene er kvinner?

3. Hvor ofte har Kollegiet møter?

4. Når ble Det samfunnsvitenskapelige fakultet opprettet?

5. Hva er onkologi?

Svar:

1. Trond Skard Dokka, dekan ved Det teologiske fakultet

2. 57 prosent

3. Hver måned (men ikke i sommerferien)

4. I 1963

5. Læren om svulster


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 18 1997
Publisert 27. nov. 1997 14:15 - Sist endra 1. sep. 2014 13:33
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere